ข่าวน่าสนใจ
Written by Webmaster @ TGCSThai

การประชุมโรคมะเร็งสหสาขา TCC Meeting 2019 (Thai Collaborative Cancer)

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม 

การประชุมโรคมะเร็งสหสาขา  2562

TCC Meeting 2019  (Thai Collaborative Cancer)

16-17 พฤศจิกายน 2562

ณ โรงแรม เฮอริเทจ พัทยา จังหวัดชลบุรี

**************


ลงทะเบียนออนไลน์  https://www.tccmeeting.com/mainpage/onlineregisterสอบถามเพิ่มเติม

มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย (ชั้น7) โทร : 02-718-1537

สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย (ชั้น8) โทร : 02-716-6441

สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย (ชั้น9) โทร : 02-318-7560

ชมรมศัลยแพทย์มะเร็ง (ประเทศไทย) (ชั้น 11) โทร : 02-718-1996

e-mail : tccmeeting2013@gmail.com


ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์

กรุณากรอกคำค้น

Official Partners
iCheckTest
Roche