พบหมอมะเร็ง » มะเร็งทางสูตินรีเวช » โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
TGCS Newsletter
สมัครรับข่าวสารจากสมาคม เพียงกรอกอีเมลของท่านTGCS Poll
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับ รูปแบบใหม่ของเว็บไซต์สมาคม

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
แย่

TGCS Song
เพลงสมาคม

สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย-Thai Gynecologic Cancer Societyโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 
Share on Facebook Share  Share on Twitter Share  Share on Google+ Share


โรงพยาบาล พระมงกุฎเกล้า
คลินิกมะเร็งนรีเวช วันอังคาร เวลา13.00-16.00 น.
ตึกพัชรกิติยาภา ชั้น ๑
บริการ
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ02-3547600 ext 94020
เว็บไซต์http://www.pmk.ac.th
รายชื่อแพทย์ที่ออกตรวจ

อังคาร

พ.อ.หญิงเยาวนา  ธนพัฒน์

พ.อ.กุศทินญ์ บูรณวิทย์

พ.อ.หญิงสยมพร โกมลภิส

พ.อ.กฤษฎา ศรีธนภัครางกูร

พ.ต.สุทธิดา อินทรบุหรั่น

พ.ต.หญิงสุทธิดา อินทรบุหรั่น

พ.ท.หญิงพนิดา จารุเวฬ

พญ.ศิริมาศ อิงคนารถ

พ.ท.หญิงกฤษณมน  ฤทธิฦาชา

พล.ต.ไชยยนต์ ชัยประภา

พล.ต. สันติ เตกาญจนวนิช,

หมายเหตุ


Search
กรุณากรอกคำค้นOfficial Partners