พบหมอมะเร็ง » มะเร็งทางสูตินรีเวช » โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
TGCS Newsletter
สมัครรับข่าวสารจากสมาคม เพียงกรอกอีเมลของท่านTGCS Poll
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับ รูปแบบใหม่ของเว็บไซต์สมาคม

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
แย่

TGCS Song
เพลงสมาคม

สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย-Thai Gynecologic Cancer Societyโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 
Share on Facebook Share  Share on Twitter Share  Share on Google+ Share


โรงพยาบาล พระมงกุฎเกล้า
คลินิกมะเร็งนรีเวช วันอังคาร เวลา13.00-16.00 น.
ตึกพัชรกิติยาภา ชั้น ๑
บริการ
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ02-3547600 ext 94020
เว็บไซต์http://www.pmk.ac.th
รายชื่อแพทย์ที่ออกตรวจ

อังคาร

พ.อ.หญิงเยาวนา  ธนพัฒน์

พ.อ.กุศทินญ์ บูรณวิทย์

พ.อ.หญิงสยมพร โกมลภิส

พ.อ.กฤษฎา ศรีธนภัครางกูร

พ.ต.สุทธิดา อินทรบุหรั่น

พ.ต.หญิงสุทธิดา อินทรบุหรั่น

พ.ท.หญิงพนิดา จารุเวฬ

พญ.ศิริมาศ อิงคนารถ

พ.ท.หญิงกฤษณมน  ฤทธิฦาชา

พล.ต.ไชยยนต์ ชัยประภา

พล.ต. สันติ เตกาญจนวนิช,

หมายเหตุ


Search
กรุณากรอกคำค้นOfficial Partners
Gynecologic Cancer Knowledge