พบหมอมะเร็ง » มะเร็งทางสูตินรีเวช » โรงพยาบาลรามาธิบดี (คณะแพทยศาสตร์ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา)
TGCS Newsletter
สมัครรับข่าวสารจากสมาคม เพียงกรอกอีเมลของท่านTGCS Poll
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับ รูปแบบใหม่ของเว็บไซต์สมาคม

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
แย่

TGCS Song
เพลงสมาคม

สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย-Thai Gynecologic Cancer Societyโรงพยาบาลรามาธิบดี (คณะแพทยศาสตร์ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา)
 
Share on Facebook Share  Share on Twitter Share  Share on Google+ Share


โรงพยาบาล รามาธิบดี (คณะแพทยศาสตร์ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา)
คลินิกมะเร็งนรีเวช Tumour clinic และ colpo clinic
(อาคาร 1 ชั้น 1 หน่วยตรวจโรคผู้ป่วยนอกนรีเวช)
บริการวันจันทร์ และพฤหัสบดี เวลา 13.00 -16.00 น.
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ02-201-1146 / 02-201-1188
เว็บไซต์http://ramaclinic.ra.mahidol.ac.th/
รายชื่อแพทย์ที่ออกตรวจ

จันทร์ - Tumor clinic

พญ.สฤกพรรณ วิไลลักษณ์

นพ.ณัฐพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

พญ.อาบอรุณ เลิศขจรสุข

นพ.ภุชงค์ ลิขิตธนสมบัติ

พญ.ชื่นกมล ชรากร

พญ.สุวิชา  จิตติถาวร

 

พฤหัสบดี - Colpo clinic

พญ.สฤกพรรณ วิไลลักษณ์

นพ.ณัฐพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

พญ.อาบอรุณ เลิศขจรสุข

นพ.ภุชงค์ ลิขิตธนสมบัติ

พญ.ชื่นกมล ชรากร

พญ.สุวิชา  จิตติถาวร

นพ.วสันต์ ลีนะสมิต

หมายเหตุ


Search
กรุณากรอกคำค้นOfficial Partners
Gynecologic Cancer Knowledge