พบหมอมะเร็ง » มะเร็งทางสูตินรีเวช » โรงพยาบาลราชวิถี
TGCS Newsletter
สมัครรับข่าวสารจากสมาคม เพียงกรอกอีเมลของท่านTGCS Poll
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับ รูปแบบใหม่ของเว็บไซต์สมาคม

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
แย่

TGCS Song
เพลงสมาคม

สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย-Thai Gynecologic Cancer Societyโรงพยาบาลราชวิถี
 
Share on Facebook Share  Share on Twitter Share  Share on Google+ Share


โรงพยาบาล ราชวิถี
คลินิกมะเร็งนรีเวช ตึกผู้ป่วยนอก ชั้นล่าง ห้องเบอร์ 5
บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-12.00 น
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ02-3548108 ต่อ 2105 หรือ 2125
เว็บไซต์http://www.rajavithi.go.th
รายชื่อแพทย์ที่ออกตรวจ

จันทร์

พญ.นิสา พฤกษะริตานนท์

พญ.อรัญญา ยันตพันธ์


อังคาร

นพ.คเณศร์ ธนกำธร

นพ.สธน บุญลิขิต

พุธ

นพ.สมบูรณ์ ศรศุกลรัตน์

นพ.มรุต ญาณารณพ


พฤหัสบดี

พญ.ศิริพร ฐิติสกุลวงษ์

นพ.เจริญ วิภูภิญโญ


ศุกร์

นพ.สุเพ็ชร ทุ้ยแป

พญ.จิติมา ติยายน

หมายเหตุ


Search
กรุณากรอกคำค้นOfficial Partners
Gynecologic Cancer Knowledge