พบหมอมะเร็ง » มะเร็งทางสูตินรีเวช » โรงพยาบาลราชวิถี
TGCS Newsletter
สมัครรับข่าวสารจากสมาคม เพียงกรอกอีเมลของท่านTGCS Poll
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับ รูปแบบใหม่ของเว็บไซต์สมาคม

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
แย่

TGCS Song
เพลงสมาคม

สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย-Thai Gynecologic Cancer Societyโรงพยาบาลราชวิถี
 
Share on Facebook Share  Share on Twitter Share  Share on Google+ Share


โรงพยาบาล ราชวิถี
คลินิกมะเร็งนรีเวช ตึกผู้ป่วยนอก ชั้นล่าง ห้องเบอร์ 5
บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-12.00 น
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ02-3548108 ต่อ 2105 หรือ 2125
เว็บไซต์http://www.rajavithi.go.th
รายชื่อแพทย์ที่ออกตรวจ

จันทร์

พญ.นิสา พฤกษะริตานนท์

พญ.อรัญญา ยันตพันธ์


อังคาร

นพ.คเณศร์ ธนกำธร

นพ.สธน บุญลิขิต

พุธ

นพ.สมบูรณ์ ศรศุกลรัตน์

นพ.มรุต ญาณารณพ


พฤหัสบดี

พญ.ศิริพร ฐิติสกุลวงษ์

นพ.เจริญ วิภูภิญโญ


ศุกร์

นพ.สุเพ็ชร ทุ้ยแป

พญ.จิติมา ติยายน

หมายเหตุ


Search
กรุณากรอกคำค้นOfficial Partners