พบหมอมะเร็ง » มะเร็งทางสูตินรีเวช » โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
TGCS Newsletter
สมัครรับข่าวสารจากสมาคม เพียงกรอกอีเมลของท่านTGCS Poll
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับ รูปแบบใหม่ของเว็บไซต์สมาคม

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
แย่

TGCS Song
เพลงสมาคม

สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย-Thai Gynecologic Cancer Societyโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
 
Share on Facebook Share  Share on Twitter Share  Share on Google+ Share


โรงพยาบาล มหาราชนครเชียงใหม่
คลินิกมะเร็งนรีเวช

คลินิกตรวจคัดกรองมะเร็งนรีเวช 

- วันอังคารและพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น.     

  อาคารศรีพัฒน์ ชั้น 5 ห้องตรวจนรีเวช เบอร์ 3  

 

คลินิกตรวจคัดกรองมะเร็งนรีเวช

- วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.     

  อาคารเฉลิมพระบารมี ชั้น 1

บริการวันอังคารและพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น.
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ0-5394-5741
เว็บไซต์http://suandok.med.cmu.ac.th/main/index.php
รายชื่อแพทย์ที่ออกตรวจ

จันทร์-ศุกร์

พบแพทย์ทั่วไป  

 

อังคาร-พฤหัสบดี

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญมะเร็งนรีเวช

ศ.นพ.จตุพล ศรีสมบูรณ์

รศ.พญ.ประภาพร สู่ประเสริฐ

ผศ.นพ.ฉลอง ชีวเกรียงไกร

ผศ.นพ.สิทธิชา สิริอารีย์

รศ.นพ.กิตติภัต เจริญขวัญ

ผศ.นพ.ชัยเลิศ พงษ์นริศร

ผศ.พญ.จารุวรรณ แซ่เต็ง

นพ.มนัสวี มโนปัญญา

หมายเหตุผู้ป่วยมะเร็งนรีเวชจะต้องมารับการตรวจที่คลินิคตรวจคัดกรองมะเร็งนรีเวช ก่อนทุกคน


Search
กรุณากรอกคำค้นOfficial Partners
Gynecologic Cancer Knowledge