พบหมอมะเร็ง » มะเร็งทางสูตินรีเวช » โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
TGCS Newsletter
สมัครรับข่าวสารจากสมาคม เพียงกรอกอีเมลของท่านTGCS Poll
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับ รูปแบบใหม่ของเว็บไซต์สมาคม

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
แย่

TGCS Song
เพลงสมาคม

สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย-Thai Gynecologic Cancer Societyโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
 
Share on Facebook Share  Share on Twitter Share  Share on Google+ Share


โรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
คลินิกมะเร็งนรีเวช
บริการคลินิกนรีเวชทั่วไป (แพทย์มะเร็งนรีเวช) เวลา 08.00-12.00 น.
คอลโปสโคปีคลินิก เวลา 13.00-15.00 น.
คลินิกเฉพาะทางมะเร็งนรีเวช เวลา 13.00-16.00 น.
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภาควิชาสูติศาสตร์ 02-244-3666
ตึกนรีเวช 02-444-3450 02-244-3451
เว็บไซต์http://www.vajira.ac.th/php/
รายชื่อแพทย์ที่ออกตรวจ

คลินิกนรีเวชทั่วไป (แพทย์มะเร็งนรีเวช) เวลา 08.00-12.00 น.
วันจันทร์ 
นพ.สุรวฒิ ลีฬหะกร 
นพ.กมล ภัทราดูลย์


วันอังคาร 
พญ.เถาวลัย ถาวรามร


วันพุธ  
พญ.ศิริวรรณ ตั้งจิตกมล


วันพฤหัสบดี 
พญ.สุมนมาลย์ มนัสศิริวิทยา
นพ.จักรพันธ์ ขุนณรงค์


วันศุกร์ 
นพ.สุนำโชค ศรีใจพระเจริญ


คอลโปสโคปีคลินิก เวลา 13.00-15.00 น.
วันพุธ
นพ.สุรวฒิ ลีฬหะกร 
นพ.กมล ภัทราดูลย์
พญ.เถาวลัย ถาวรามร  
พญ.ศิริวรรณ ตั้งจิตกมล
พญ.สุมนมาลย์ มนัสศิริวิทยา
นพ.จักรพันธ์ ขุนณรงค์
นพ.สุนำโชค ศรีใจพระเจริญ


คลินิกเฉพาะทางมะเร็งนรีเวช เวลา 13.00-16.00 น.
วันพฤหัสบดี 
นพ.สุรวฒิ ลีฬหะกร 
นพ.กมล ภัทราดูลย์
พญ.เถาวลัย ถาวรามร  
พญ.ศิริวรรณ ตั้งจิตกมล
พญ.สุมนมาลย์ มนัสศิริวิทยา
นพ.จักรพันธ์ ขุนณรงค์
นพ.สุนำโชค ศรีใจพระเจริญ

หมายเหตุ


Search
กรุณากรอกคำค้นOfficial Partners
Gynecologic Cancer Knowledge