พบหมอมะเร็ง » มะเร็งทางสูตินรีเวช » โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
TGCS Newsletter
สมัครรับข่าวสารจากสมาคม เพียงกรอกอีเมลของท่านTGCS Poll
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับ รูปแบบใหม่ของเว็บไซต์สมาคม

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
แย่

TGCS Song
เพลงสมาคม

สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย-Thai Gynecologic Cancer Societyโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 
Share on Facebook Share  Share on Twitter Share  Share on Google+ Share


โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์
คลินิกมะเร็งนรีเวช
บริการ

คลินิกนรีเวช
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-12.00 น. ตึก ภปร. ชั้น 7

คลินิกมะเร็งนรีเวช
วันอังคาร- พุธ เวลา 13.00-15.00 น. ภปร. ชั้น 7

คลินิกพิเศษ รพ.จุฬาลงกรณ์
วันจันทร์-ศุกรุ์ 16.30-20.00 น. ภปร.ชั้น 13
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.00-12.00 น. ภปร. ชั้น 13

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ02-256-4000
เว็บไซต์http://www.chulalongkornhospital.go.th/
รายชื่อแพทย์ที่ออกตรวจ

คลินิกนรีเวช
วันจันทร์-ศุกร์  เวลา 09.00-12.00 น. ตึก ภปร. ชั้น 7


จันทร์ 
นายแพทย์ตุลย์  สิทธิสมวงศ์
แพทย์หญิงธาริณี แม่นชนะ


อังคาร
นายแพทย์พงษ์เกษม วรเศรษฐสิน
นายแพทย์นครินทร์ ศิริทรัพย์


พุธ
นายแพทย์ดำรง ตรีสุโกศล


พฤหัสบดี
นายแพทย์อภิชัย วสุรัตน์
นายแพทย์นิพนธ์ เขมะเพชร
นายแพทย์เรืองศักดิ์ เลิศขจรสุข


ศุกร์
นายแพทย์วิชัย รุ่งเรืองเลิศ
แพทย์หญิงชินา โอฬารรัตนพันธ์


คลินิกมะเร็งนรีเวช 
วันอังคาร- พุธ  เวลา 13.00-15.00 น. ภปร. ชั้น 7


อังคาร
นายแพทย์วิชัย รุ่งเรืองเลิศ
นายแพทย์พงษ์เกษม วรเศรษฐสิน
แพทย์หญิงธาริณี แม่นชนะ
แพทย์หญิงชินา โอฬารรัตนพันธ์


พุธ
นายแพทย์อภิชัย วสุรัตน์
นายแพทย์นิพนธ์ เขมะเพชร
นายแพทย์เรืองศักดิ์ เลิศขจรสุข
นายแพทย์นครินทร์ ศิริทรัพย์
หมายเหตุ : อาจารย์ปรับเปลี่ยนกันออกตรวจ


คลินิกพิเศษ รพ.จุฬาลงกรณ์
วันจันทร์-ศุกรุ์ 16.30-20.00 น. ภปร.ชั้น 13
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.00-12.00 น. ภปร. ชั้น 13


จันทร์ 
นายแพทย์เรืองศักดิ์ เลิศขจรสุข
นายแพทย์ดำรง ตรีสุโกศล


พุธ
นายแพทย์วิชัย รุ่งเรืองเลิศ


พฤหัสบดี
นายแพทย์ดำรง ตรีสุโกศล
นายแพทย์พงษ์เกษม วรเศรษฐสิน


เสาร์
นายแพทย์ดำรง ตรีสุโกศล
นายแพทย์อภิชัย วสุรัตน์
นายแพทย์นิพนธ์ เขมะเพชร
นายแพทย์นครินทร์ ศิริทรัพย์


อาทิตย์
แพทย์หญิงธาริณี แม่นชนะ
นายแพทย์พงษ์เกษม วรเศรษฐสิน

หมายเหตุ


Search
กรุณากรอกคำค้นOfficial Partners
Gynecologic Cancer Knowledge