หน้าแรก » ร่วมบริจาคให้กับสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย
TGCS Newsletter
สมัครรับข่าวสารจากสมาคม เพียงกรอกอีเมลของท่านTGCS Poll
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับ รูปแบบใหม่ของเว็บไซต์สมาคม

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
แย่

TGCS Song
เพลงสมาคม

สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย-Thai Gynecologic Cancer Societyร่วมบริจาคให้กับสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย


สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย

เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมของบุคลากรที่ดูแลรักษาผู้ป่วย
มะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรีและเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ
และการบริการแก่สมาชิกและแก่สาธารณชน

ผู้มีความประสงค์ร่วมบริจาคให้กับสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย สามารถบริจาคได้ที่

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพ อาคารศูนย์ทันตกรรม
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชีมูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติ
เลขที่บัญชี196-2-08742-3


หรือติดต่อสอบถามได้ที่
คุณนรินทร์พัชร อัศวบุญมี หรือ คุณราตรี นันตา
โทรศัพท์ 02-716-6441การขอรับใบเสร็จในกรณีที่ต้องการนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้
ส่งสำเนาใบโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อผู้บริจาค ที่อยู่
และเบอร์โทรศัพท์ ไปที่โทร.02-716-6441
เพื่อทางสมาคมมะเร็งนรีเวชไทยิ จัดทำใบเสร็จและจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่ระบุ
Search
กรุณากรอกคำค้นOfficial Partners
Gynecologic Cancer Knowledge