ความรู้และวิชาการ » สำหรับประชาชนทั่วไป » 10 ข้อควรรู้ คู่วัคซีนเอชพีวี
TGCS Newsletter
สมัครรับข่าวสารจากสมาคม เพียงกรอกอีเมลของท่านTGCS Poll
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับ รูปแบบใหม่ของเว็บไซต์สมาคม

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
แย่

TGCS Song
เพลงสมาคม

สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย-Thai Gynecologic Cancer Societyสำหรับประชาชนทั่วไป
Written by Webmaster @ TGCSThai
27 พฤษภาคม 2552 15:09:35
Share on Twitter Share  Share on Google+ Share10 ข้อควรรู้ คู่วัคซีนเอชพีวี


10 ข้อควรรู้ คู่วัคซีนเอชพีวี

 1. มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในมะเร็งของสตรีไทย มีผู้ป่วยใหม่ปีละ 6,000 – 7,000 ราย ซึ่งเสียชีวิตประมาณร้อยละ 40 – 50

 2. สาเหตุของมะเร็งปากมดลูกเกิดจากการติดเชื้อไวรัสแพปพิโลมาในมนุษย์ (human papillomavirus) เรียกย่อ ๆ ว่าเชื้อ “เอชพีวี (HPV)”

 3. เชื้อ เอชพีวี เป็นไวรัสที่ชอบเซลล์บุผิวของอวัยวะเพศและผิวหนัง เชื้อเอชพีวีนี้มี 2 ชนิดคือ
  1. ชนิดดุน้อยหรือสายพันธุ์ความเสี่ยงต่ำเชื้อชนิดนี้ไม่ก่อมะเร็ง
  2. ชนิดดุมากหรือสายพันธุ์ความเสี่ยงสูง ซึ่งก่อมะเร็ง

 4. ไวรัสสายพันธุ์ดุมีประมาณ 15 – 20 สายพันธุ์ เมื่อมีการติดเชื้อฝังแน่นแล้วจะใช้เวลาในการกลายเป็นมะเร็งนานประมาณ 5 – 15 ปี

 5. สตรีที่มีเพศสัมพันธุ์แล้วจะมีโอกาสติดเชื้อเอชพีวีประมาณ ร้อยละ 50 – 80 แต่จะหายไปได้เองมากกว่าร้อยละ 90 โอกาสเป็นมะเร็งปากมดลูกน้อยมากไม่เกินร้อยละ 0.5 การติดเชื้อเอชพีวีที่ปากมดลูกจะไม่มีอาการผิดปกติใด ๆ

 6. มะเร็งปากมดลูกเกิดจากการติดเชื้อเอชพีวีสายพันธุ์ 16 และ 18 ประมาณร้อยละ 70 วัตซีนเอชพีวี จึงป้องกันมะเร็งได้เฉพาะที่เกิดจากเชื้อไวรัส 2 สายพันธุ์นี้ เชื้อเอพีวีที่เหลืออีกร้อยละ 30 ไม่สามารถป้องกันได้

 7. การฉีดวัคซีนเอชีวีควรฉีดก่อนที่จะ มีการติดเชื้อไวรัสนี้ คือก่อนมีเพศสัมพันธ์ ถ้ามีการติดเชื้อเอชพีวีแล้ว ประสิทธิภาพของวัคซีนจะลดลง

 8. การฉีดวัคซีนเอชพีวีในเด็กที่อายุ 10 – 14 ปี จะมีภูมิคุ้มกันสูงกว่า การฉีดในช่วงอายุ 15 – 25 ปี ประมาณ 2 เท่า การฉีดวัคซีนในสตรีที่อายุมากกว่า 25 ปี สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้เช่นกัน แต่ระดับภูมิคุ้มกันจะต่ำกว่า สตรีที่อายุ 15 – 25 ปี เล็กน้อย

 9. สตรีที่มีเพศสัมพันธ์แล้ว ถ้าไม่เคยได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก หรือ แป๊ปสเมียร์ มาก่อน ควรทำการตรวจก่อน ถ้ามีความผิดปกติ ต้องรักษาให้หายก่อนที่จะฉีดวัคซีน ถ้าทำแป๊ปสเมียร์อย่างสม่ำเสมอ และมีผลปกติ สามารถฉีดวัคซีน เอชพีวี ได้

 10. หลังฉีดวัคซีนเอชพีวีแล้ว ต้องมารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก หรือ แป๊ปสเมียร์ ตามที่แพทย์นัด เพราะวัคซีนไม่สามารถ ป้องกันการติดเชื้อ เอชพีวีได้ทุกสายพันธุ์Search
กรุณากรอกคำค้นOfficial Partners
iCheckTest
Roche
sd