หอกระจายข่าว » งานประชุมวิชาการต่าง ๆ » งานประชุมวิชาการ interinstitute conference ครั้งที่ 120
TGCS Newsletter
สมัครรับข่าวสารจากสมาคม เพียงกรอกอีเมลของท่านTGCS Poll
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับ รูปแบบใหม่ของเว็บไซต์สมาคม

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
แย่

TGCS Song
เพลงสมาคม

สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย-Thai Gynecologic Cancer Societyงานประชุมวิชาการต่าง ๆ
Written by Webmaster @ TGCSThai
30 พฤษภาคม 2560 09:12:53
Share on Twitter Share  Share on Google+ Shareงานประชุมวิชาการ interinstitute conference ครั้งที่ 120


ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ interinstitute conference ครั้งที่ 120

ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม  2560

เวลา 11.30 - 15.30 น.

ณ ห้อง Tanjong Pagar ชั้น 8 โรงแรม อมรา กรุงเทพฯ (ถนนสุรวงศ์) 

หัวข้อในการประชุมมีการนำเสนอรายงานผู้ป่วย 2 ราย :

        จาก คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  และ 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Search
กรุณากรอกคำค้นOfficial Partners