หอกระจายข่าว » งานประชุมวิชาการต่าง ๆ » งานประชุมวิชาการ interinstitute conference ครั้งที่ 119
TGCS Newsletter
สมัครรับข่าวสารจากสมาคม เพียงกรอกอีเมลของท่านTGCS Poll
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับ รูปแบบใหม่ของเว็บไซต์สมาคม

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
แย่

TGCS Song
เพลงสมาคม

สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย-Thai Gynecologic Cancer Societyงานประชุมวิชาการต่าง ๆ
Written by Webmaster @ TGCSThai
30 พฤษภาคม 2560 09:08:57
Share on Twitter Share  Share on Google+ Shareงานประชุมวิชาการ interinstitute conference ครั้งที่ 119


ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ interinstitute conference ครั้งที่ 119

ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน  2560

เวลา 11.30 - 15.30 น.

ณ ห้อง gallary 1-2 ชั้น 36  โรงแรมพลูแมน จี (สีลม) กรุงเทพฯ

หัวข้อในการประชุมมีการนำเสนอรายงานผู้ป่วย ราย :

        จาก คณะแพทยศาสตร์ ม.ลงขลานครินทร์ และ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย Search
กรุณากรอกคำค้นOfficial Partners