» วารสาร/รูปภาพกิจกรรม » การประชุมวิชาการประจำปี 2560
TGCS Newsletter
สมัครรับข่าวสารจากสมาคม เพียงกรอกอีเมลของท่านTGCS Poll
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับ รูปแบบใหม่ของเว็บไซต์สมาคม

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
แย่

TGCS Song
เพลงสมาคม

สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย-Thai Gynecologic Cancer Societyวารสาร/รูปภาพกิจกรรม
Written by Webmaster @ TGCSThai
03 พฤษภาคม 2560 14:16:13
Share on Twitter Share  Share on Google+ Shareการประชุมวิชาการประจำปี 2560


สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2560

วันที่ 12-14 สิงหาคม 2560 (เสาร์-อาทิตย์-จันทร์)

ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์ แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี


Click Download ใบลงทะเบียน


และขอเชิญชวนสมาชิกสามัญฯ ลงสมัครรับเลือกตั้งหรือเสนอชื่อผู้เหมาะสม 

ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย 

วาระปี พ.ศ. 2561-2562 ( 1 มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม 2562) 

และเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2560 

เวลา 16.15-17.15 น. ณ ห้องไพลิน คอนเวนชั่น ชั้น 1


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

คุณนรินทร์พัชร อัศวบุญมี และคุณราตรี นันตา 
สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี
เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 085-849-7949 , 02-7166441 โทรสาร 02-7166442

E-mail : narinpat@hotmail.com/minttgcs@gmail.com

 
File Download :
 • Brochure TGCS 2017_update for Web.pdf
 • Photo Gallery :
   
  Search
  กรุณากรอกคำค้น  Member Login
  Official Partners
  Gynecologic Cancer Knowledge