หอกระจายข่าว » งานประชุมวิชาการต่าง ๆ » งานประชุมวิชาการ interinstitute conference ครั้งที่ 116
TGCS Newsletter
สมัครรับข่าวสารจากสมาคม เพียงกรอกอีเมลของท่านTGCS Poll
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับ รูปแบบใหม่ของเว็บไซต์สมาคม

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
แย่

TGCS Song
เพลงสมาคม

สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย-Thai Gynecologic Cancer Societyงานประชุมวิชาการต่าง ๆ
Written by Webmaster @ TGCSThai
26 ตุลาคม 2559 15:12:57
Share on Twitter Share  Share on Google+ Shareงานประชุมวิชาการ interinstitute conference ครั้งที่ 116


ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ interinstitute conference ครั้งที่ 116

ในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559

เวลา 11.30 - 15.30 น.

ณ ห้องเรียน ๘๐๑/๓B ตึก อปร. ชั้น ๘ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กทม.

หัวข้อในการประชุมมีการนำเสนอรายงานผู้ป่วย ราย :

        จาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชSearch
กรุณากรอกคำค้นOfficial Partners
iCheckTest
Roche
sd