Fellow Club » Interinstitue Conference » Interinstitute conference ครั้งที่ 108 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
TGCS Newsletter
สมัครรับข่าวสารจากสมาคม เพียงกรอกอีเมลของท่านTGCS Poll
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับ รูปแบบใหม่ของเว็บไซต์สมาคม

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
แย่

TGCS Song
เพลงสมาคม

สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย-Thai Gynecologic Cancer SocietyInterinstitue Conference
Written by Webmaster @ TGCSThai
09 กรกฏาคม 2558 16:53:29
Share on Twitter Share  Share on Google+ ShareInterinstitute conference ครั้งที่ 108 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


Interinstitute conference ครั้งที่ 108

ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

********************

Identification Data:

          ผู้ป่วยหญิงไทยคู่อายุ 47 ปี ภูมิลำเนาจังหวัดเชียงใหม่ อาชีพค้าขาย

First visited: 7 พฤษภาคม พ.ศ.2558

Chief complaint: มีก้อนยื่นออกทางช่องคลอดประมาณ 1 ปีครึ่งก่อนมาโรงพยาบาล

Present illness:

          2 ปีก่อนมาโรงพยาบาลมีน้ำออกจากทางช่องคลอด ลักษณะเป็นน้ำใสๆ มีกลิ่นเหม็นบางครั้ง ไม่มีเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด ปัสสาวะได้ปกติ ไม่มีอาการปวดท้อง ไม่ได้ตรวจรักษาที่ใด

          1 ปีครึ่งก่อนมาโรงพยาบาล เริ่มมีก้อนยื่นออกทางช่องคลอด ลักษณะเป็นก้อนนิ่มๆ ผิวขรุขระ มีเลือดออกเวลาสัมผัส ไม่มีอาการปวด ก้อนสามารถกลับเข้าไปได้เวลานอน ก้อนจะยื่นออกมามากเวลายกของหนัก ปัสสาวะได้ปกติ ไม่มีปัสสาวะเล็ดเวลาไอจาม

Past history:

          ไม่มีโรคประจำตัว

          แพ้ยา ibuprofen

          ไม่สูบบุหรี่

Obstetric history

          P3043 last 11 yr., ND x 3 (BW 3500,3200,3800 g)

          แต่งงานเมื่ออายุ 20 ปี , single parter

          LMP 17/4/58 x4 day, regular cycle

          Contraception : TR

          Last pap smear : จำไม่ได้

 

Physical examination:

•      V/S     : BP 124/78 mmHg, PR 75/min, RR 18/min, Temp 37.2 ºC

•      GA     : A woman, normal consciousness

•      HEENT: no pale conjunctivae, no icteric sclerae

•      Cervical & supraclavicular lymph node can’t be palpated

•      Breast  : no mass

•      Heart    : regular rhythm, no murmur

•      Lung      : clear, equal breath sound both lungs

•      Abdomen : Normal contour, Soft , no mass , liver and spleen can’t palpable

•      Extremities: no edema

•      PV: 

•      IUB : Prolapse uteri

•      Vg : normal

•      Cx    : Cervical mass 6x4 cm involve whole cervix

•      Ut : Normal size

•      Adx   : free, no mass

•      RV: smooth rectal mucosa, free parametrium

•      POP-Q :

+2

+2

+3

2.5

2.5

11

+2

+2

-1

 

 

Investigation:

•        CBC : Hb 9.9 , Hct 30.9 , WBC 10200 , Neutrophil 90.8% , Lymphocyte 5.1% , Eosinophil 0.1% , Monocyte 4% , Platelet 257000

•        BUN 5 , Cr 0.6 , Na 140 , K 3.5 , Cl 108 , Total CO2 17

•        LFT : Total protein 6.1 , Albumin 3.2 , Globulin 2.9 , AST 84 , ALT 87 , ALP 95 , Total bilirubin 0.56 , Direct bilirubin 0.26

•        Anti HIV : non reactive

•        Blood group : AB Rh positive

•        CXR : Unremarkable study

•        Cervical biopsy :

•      Well-differentiated endocervical adenocarcinoma , exophytic portion of tumor.

•      No lymphovascular space invasion seen

•        CT whole abdomen :

•      A long lobulated inhomogeneous enhanced mass within the vaginal canal with vaginal luminal expansion and external prolapsed to vulva. It is contiguous with the cervix and is inseperable from the lower uterine segment. It is about 4.3x3.0 cm in axial diameter and at least 6.8 cm vertical diameter. Two small calcific lesions are trapped between this mass and posterior vaginal wall.

•      Prominent size of the uterus with relatively less enhancement. Bilateral parametrium and adnexal fat are unremarkable. Normal both ovaries.

•      Normal size and attenuation of liver. There is a 0.5 cm calcific old granuloma in caudate lobe. No any other obvious focal lesion is depicted in the liver.

•      Patent portal and hepatic vein as well as IVC.

•      No biliary tree dilatation. Well-distended gall bladder without opaque stone.

•      Unremarkable the spleen , pancreas , both adrenal glands and kidneys , urinary bladder. The bowel loops are also unremarkable.

•      No ascites , No significant abdominal lymphadenopathy.

•      Clear both lung base.

•      Mild DJD of lumbar spine.

 

 

Problem lists :

•      Cervical cancer stage IB2

•      Pelvic organ prolapse stage 3

Discussion :

          Management in stage IB2 cervical cancer patient with prolapsed uteri

Progression :

          Set Laparoscopic assisted radical vaginal hysterectomy with BSO with BPND with AP repair 9/6/58

Pathologic report :

          Uterus and both adnexa

                   Cervix : Moderately differentiated adenocarcinoma

                             Location : Both lips ( entire circumference )

                             Tumor size : 4.5 cm

                             Prodominant growth pattern : Infiltrative and exophytic

                             Depth of invasion : 14.5 mm ( tumor growth along the endocervical plane )

                             Width of invasion : 25 mm

                             Extent of stromal invasion : Outer third

                             Distance from tumor to outermost cervical stroma : 3.1 mm

                             Lymphovascular space invasion : Positive (more than 10 spaces)

                             Vaginal involvement : invasion of adenocarcinoma to the upper vaginal stroma (anterior and posterior) with lymphovascular space invasion in vaginal wall.

                             Parametrial tissue : negative (including 0 right and 2 left parametrial nodes)

                             Others cervical pathology : -

                             Vaginal margin status : Negative

                             Parametrial margin status : Negative

                   Corpus : secretory endometrium

                             Adenomyosis

                   Both tubes and both ovaries : No pathologic change

Discussion : Adjuvant treatment in this patient

         

 
File Download :
 • case_study_108_CMU.pdf


 • Search
  กรุณากรอกคำค้น  Official Partners
  iCheckTest
  Roche
  sd