ความรู้และวิชาการ » สำหรับบุคคลากรทางการเพทย์ » งานวิจัยที่ตีพิมพ์
TGCS Newsletter
สมัครรับข่าวสารจากสมาคม เพียงกรอกอีเมลของท่านTGCS Poll
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับ รูปแบบใหม่ของเว็บไซต์สมาคม

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
แย่

TGCS Song
เพลงสมาคม

สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย-Thai Gynecologic Cancer Societyสำหรับบุคคลากรทางการเพทย์
Written by Webmaster @ TGCSThai
17 พฤษภาคม 2552 09:37:16
Share on Twitter Share  Share on Google+ Shareงานวิจัยที่ตีพิมพ์


Successfully Conservative Treatment of Large Cervical Choriocarcinoma with Profuse Vaginal Bleeding. A case report............Chandacham A, et al, Read more  http://www.medassocthai.org/journal/index.php?command=preview&selvol=92&selno=1&selids=2302


Interval debulking surgery for advanced epithelial ovarian cancer: A Cochrane systematic review.......................Tangjitgamol S. et al
Full article appears in Gynecologic Oncology, Volume 112, Issue 1, January 2009, Pages 257-264 


The Accuracy of Intraoperative Frozen Sections in the Diagnosis of Ovarian Tumors.................. Wasinghon P, et al
Abstract of this article appears at  http://www.mat.or.th/journal/index.php?command=preview&selvol=91&selno=12&selids=2261


Prognostic Significance of ER, PR, Ki67, c-erbB-2, and p53 in Endometrial Carcinoma................. Suthipintawong C, et al
Abstract of this article appears at  http://www.mat.or.th/journal/index.php?command=preview&selvol=91&selno=12&selids=2259


The 12th IGCS biennial meeting: Special Report................Tracy Griffin
Full article appears in The Lancet Oncology, December 2008, Vol.9 (12):1129 


Treatment options in bulky stage IB cervical carcinoma.......... Petsuksiri J, et al
Abstract of this article appears at  http://www3.interscience.wiley.com/journal/119878514/abstract
  


IGCS 2008 - Abstracts from Thailand.
34 abstracts from Thailand presented in IGCS 2008, Bangkok, Meeting ................. Read more 


A new HPV-DNA test for cervical-cancer screening in developing regions: a cross-sectional study of clinical accuracy in rural China. .......... You-lin Qiao, et al 
          Abstract of this article appears at  http://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470204508702109/abstract


Visual inspection with acetic acid test qualities in a secondary setting......... Chumworathayi B, et al
Abstract of this article appears at   http://www3.interscience.wiley.com/journal/121411189/abstract


Outcome of Ovarian Cancer Patients Who Underwent Incomplete Surgical Staging........... Panprom P, Lertkhachonsuk R.
Abstract of this article appears at http://www.medassocthai.org/journal/index.php?command=preview&selvol=91&selno=9&selids=2144


Comparison between Adenocarcinoma in both Endocervical and Endometrial Specimens from Fractional Curettage and Pathologic Findings in Subsequent Hysterectomy Specimens............ Tantbirojn P, et al
Abstract of this article appears at  http://www.medassocthai.org/journal/index.php?command=preview&selvol=91&selno=9&selids=2142
  


One-year follow-up of single-visit approach to cervical cancer prevention based on visual inspection with acetic acid wash and immediate cryotherapy in rural Thailand........... Chumworathayi B, et al.
Abstract of this article appears at
 http://www3.interscience.wiley.com/journal/120124120/abstract
     


Cervical Cancer Prevention - ACCP Fact sheet, March 2008

10 Key findings and recommendations for effective cervical cancer screening and ............Read more at http://www.alliance-cxca.org/files/ACCP_shortpaper_2008.pdf  and  http://www.alliance-cxca.org/english/event08.html
     

 


HPV and Cervical Cancer, WHO/ICO Summary Report - THAILAND
Full paper appears in website www.who.int/hpvcentre
Search
กรุณากรอกคำค้นOfficial Partners
iCheckTest
Roche
sd