ความรู้และวิชาการ » สำหรับประชาชนทั่วไป » รังสีรักษา
TGCS Newsletter
สมัครรับข่าวสารจากสมาคม เพียงกรอกอีเมลของท่านTGCS Poll
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับ รูปแบบใหม่ของเว็บไซต์สมาคม

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
แย่

TGCS Song
เพลงสมาคม

สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย-Thai Gynecologic Cancer Societyสำหรับประชาชนทั่วไป
Written by Webmaster @ TGCSThai
31 สิงหาคม 2553 14:58:40
Share on Twitter Share  Share on Google+ Shareรังสีรักษา


                การรักษาโดยการฉายรังสีในทางมะเร็งนรีเวชที่ใช้กันบ่อย ๆ คือ การรักษามะเร็งปากมดลูก มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก ซึ่งแบ่งเป็น 2 อย่าง คือ การฉายรังสีภายนอกและการใส่แร่

            ในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก รังสีรักษาใช้รักษาได้เกือบทุกระยะของโรคและอาจจะหายขาดจากโรคได้โดยวิธีการรักษานี้ รังสีแพทย์จะฉายแสงบริเวณอุ้งเชิงกรานเพื่อให้การรักษาครอบคลุมถึงต่อมน้ำเหลืองในอุ้งเชิงกรานที่มะเร็งอาจจะกระจายไปได้ การฉายแสงไม่ทำให้เกิดอาการเจ็บปวดแต่อย่างใดนอกจากการฉายแสงแล้วแพทย์จะใส่แร่ที่บริเวณปากมดลูกและในโพรงมดลูกเพื่อให้ขนาดรังสีที่บริเวณปากมดลูกสูงพอเพียงที่จะทำลายมะเร็งที่ปากมดลูกนั้น

            รังสีรักษานอกจากจะใช้เพื่อการรักษาเบื้องต้นแล้วยังอาจจะใช้เป็นการรักษาเสริม เช่น หลังการผ่าตัดรักษามะเร็งปากมดลูกหรือมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกแล้ว พบว่าผู้ป่วยมีความเสี่ยงที่จะเกิดการเป็นซ้ำของมะเร็งในภายหลังก็อาจจะให้รังสีรักษาเสริมเพื่อให้โอกาสหายจากโรคสูงขึ้น

            ระหว่างรับการรักษาด้วยรังสีรักษาควรจะรักษาสุขภาพให้ดี พักผ่อนให้พอเพียง รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบทุกหมู่ ออกกำลังกายเล็ก ๆ น้อย ๆ ได้ ที่สำคัญควรจะได้รับการรักษาครบตามที่แพทย์แนะนำเพื่อให้การรักษาได้ผลดีที่สุด

            ปัจจุบันนี้ แพทย์นิยมให้ยาเคมีบำบัดเสริมฤทธิ์ร่วมกับการรักษาทางรังสีซึ่งจะทำให้ผลการรักษาดีขึ้นกว่าการรักษารังสีเพียงอย่างเดียว
Search
กรุณากรอกคำค้นOfficial Partners
iCheckTest
Roche
sd