ความรู้และวิชาการ » สำหรับประชาชนทั่วไป » ระยะก่อนมะเร็งของปากมดลูก ( CIN )
TGCS Newsletter
สมัครรับข่าวสารจากสมาคม เพียงกรอกอีเมลของท่านTGCS Poll
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับ รูปแบบใหม่ของเว็บไซต์สมาคม

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
แย่

TGCS Song
เพลงสมาคม

สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย-Thai Gynecologic Cancer Societyสำหรับประชาชนทั่วไป
Written by Webmaster @ TGCSThai
25 สิงหาคม 2553 10:33:01
Share on Twitter Share  Share on Google+ Shareระยะก่อนมะเร็งของปากมดลูก ( CIN )


เมื่อผู้หญิงได้รับเชื้อเอชพีวีซึ่งเกือบทั้งหมดได้มาจากการมีเพศสัมพันธ์ ส่วนใหญ่ร่างกายจะสามารถจำกัดมันไปได้เองประมาณ 90% ภายในเวลา 6-12 เดือน ถ้าเชื้อเอชพีวียังคงอยู่อาจจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์เยื่อบุปากมดลูกให้กลายเป็นเซลล์ผิดปกติ คือ เป็นระยะก่อนเป็นมะเร็งซึ่งแบ่งเป็น 3 เกรด (เกรด 1 - 3)

            สำหรบเกรด 1 นั้น มีการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ประมาณ 1/3 ของชั้นล่างของเยื่อบุผิวปากมดลูก ซึ่งระยะนี้ผู้ป่วยประมาณ 80% จะหายจากโรคนี้ไปได้เองในระยะเวลาประมาณ 1 ปี การตรวจพบภาวะนี้ (จากการส่องกล้องขยายปากมดลูกและ/หรือการตัดชิ้นเนื้อตรวจ) ในครั้งแรกอาจจะไม่ต้องการรักษาอะไรเลย เพียงการนัดตรวจติดตามเป็นระยะ ๆ ก็พอเพียง แต่ถ้าพบว่ายังคงมีรอยโรคเหลืออยู่การรักษามีหลายวิธี เช่น การจี้เย็น จี้ด้วยไฟฟ้า หรือเลเซอร์ ซึ่งให้ผลใกล้เคียงกัน หรืออาจจะใช้การตัดปากมดลูกออกเป็นรูปกรวยก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นกับการตรวจพบและดุลยพินิจของแพทย์

            สำหรับระยะก่อนมะเร็งเกรด 2 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงของเซลล์เยื่อบุปากมดลูกถึง 2/3 จากชั้นล่างและเกรด 3 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ตลอดความหนาของเยื่อบุปากมดลูกนั้นแพทย์มักจะให้การรักษาเลย เพราะการปล่อยทิ้งไว้อาจจะพัฒนากลายเป็นมะเร็งปากมดลูกในที่สุด การรักษานั้นเหมือนการรักษาของเกรด 1

            ระยะก่อนมะเร็งจะพัฒนาเป็นมะเร็งมักจะใช้เวลายาวประมาณ 10 ปี ความผิดปกติเหล่านี้สามารถตรวจพบได้ โดยการตรวจคัดกรองโดยการตรวจแปป สเมียร์ (Pap smear) โดยทั่วไปแนะนำให้รับการตรวจปีละครั้ง และถ้าสามารถตรวจพบในระยะนี้การรักษาโรคกระทำได้ง่าย ค่าใช้จ่ายต่ำ โอกาสหายจากโรคเกือบ 100% และภาวะแทรกซ้อนของการรักษาก็มีต่ำมาก ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและยังอาจเก็บมดลูกสำหรับการตั้งครรภ์ได้ แต่ยังคงจำเป็นจะต้องรับการตรวจติดตามหลังการรักษาตามแพทย์นัด
Search
กรุณากรอกคำค้นOfficial Partners
iCheckTest
Roche
sd