ความรู้และวิชาการ » สำหรับประชาชนทั่วไป » การดูแลรักษาเมื่อตรวจพบเซลล์ผิดปกติจากปากมดลูก ( abnormal Pap smear )
TGCS Newsletter
สมัครรับข่าวสารจากสมาคม เพียงกรอกอีเมลของท่านTGCS Poll
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับ รูปแบบใหม่ของเว็บไซต์สมาคม

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
แย่

TGCS Song
เพลงสมาคม

สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย-Thai Gynecologic Cancer Societyสำหรับประชาชนทั่วไป
Written by Webmaster @ TGCSThai
25 สิงหาคม 2553 10:29:44
Share on Twitter Share  Share on Google+ Shareการดูแลรักษาเมื่อตรวจพบเซลล์ผิดปกติจากปากมดลูก ( abnormal Pap smear )


       

          การตรวจพบเซลล์ผิดปกติอาจมิได้หมายความว่าเป็นมะเร็งปากมดลูก เพราะการตรวจวิธีนี้ที่เรียกกันว่า แปป สเมียร์ นั้น เป็นการตรวจทางเซลล์วิทยาเป็นแค่การตรวจคัดกรองเท่านั้น ซึ่งไม่สามารถสรุปการวินิจฉัยได้ขั้นตอนต่อไปคือ การตรวจเพิ่มเติมหรือบางรายจำเป็นต้องได้เนื้อเยื่อเพื่อการตรวจทางพยาธิวิทยาซึ่งถือเป็นการวินิจฉัยมาตรฐาน การจะได้มาซึ่งเนื้อเยื่อเพื่อการตรวจนั้นผู้ป่วยควรจะได้รับการตรวจโดยการส่องกล้องขยายดูปากมดลูก (colposcopy) ระหว่างการตรวจแพทย์มักจะย้อมปากมดลูกด้วยน้ำส้มสายชูเพื่อความแม่นยำยิ่งขึ้น บางรายอาจจะมีการตัดเนื้อปากมดลูกออกมาตรวจด้วย หรืออาจมีความจำเป็นต้องขูดเนื้อเยื่อในโพรงปากมดลูกออกมาตรวจทางพยาธิวิทยาด้วย วิธีการนี้ไม่น่ามีความเจ็บปวดแต่อย่างใด แต่จะช่วยให้ได้การวินิจฉัยที่ถูกต้องและวางแผนในการดูแลรักษาต่อไป
Search
กรุณากรอกคำค้นOfficial Partners
iCheckTest
Roche
sd