ความรู้และวิชาการ » สำหรับประชาชนทั่วไป » การดูแลรักษาเมื่อตรวจพบเซลล์ผิดปกติจากปากมดลูก ( abnormal Pap smear )
TGCS Newsletter
สมัครรับข่าวสารจากสมาคม เพียงกรอกอีเมลของท่านTGCS Poll
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับ รูปแบบใหม่ของเว็บไซต์สมาคม

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
แย่

TGCS Song
เพลงสมาคม

สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย-Thai Gynecologic Cancer Societyสำหรับประชาชนทั่วไป
Written by Webmaster @ TGCSThai
25 สิงหาคม 2553 10:29:44
Share on Twitter Share  Share on Google+ Shareการดูแลรักษาเมื่อตรวจพบเซลล์ผิดปกติจากปากมดลูก ( abnormal Pap smear )

Search
กรุณากรอกคำค้นOfficial Partners
Gynecologic Cancer Knowledge