ความรู้และวิชาการ » สำหรับประชาชนทั่วไป » แปป สเมียร์ ( Pap smear ) ของปากมดลูก
TGCS Newsletter
สมัครรับข่าวสารจากสมาคม เพียงกรอกอีเมลของท่านTGCS Poll
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับ รูปแบบใหม่ของเว็บไซต์สมาคม

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
แย่

TGCS Song
เพลงสมาคม

สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย-Thai Gynecologic Cancer Societyสำหรับประชาชนทั่วไป
Written by Webmaster @ TGCSThai
25 สิงหาคม 2553 10:26:56
Share on Twitter Share  Share on Google+ Shareแปป สเมียร์ ( Pap smear ) ของปากมดลูก


            เป็นวิธีการเก็บเซลล์เยื่อบุปากมดลูกออกมาตรวจเพื่อเป็นการคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก ผู้ป่วยต้องนอนหงาย ขึ้นขาหยั่ง แพทย์สอดเครื่องมือ (speculum) ซึ่งมีขนาดต่าง ๆ กันให้เหมาะสมแก่ผู้ป่วยแต่ละราย เมื่อมองเห็นปากมดลูกแล้ว แพทย์จะทำการเก็บเซลล์เยื่อบุปากมดลูกจากในโพรงปากมดลูกและจากปากมดลูกส่วนนอกโพรง จากนั้นมี 2 วิธีการ

            วิธีที่ 1 เป็นวิธีดั้งเดิม คือ การป้ายเซลล์ที่ได้ลงบนแผ่นกระจกแล้วใส่ในสารน้ำตรึง (fixative) แล้วนำไปย้อมสีส่องตรวจด้วยกล้องขยาย  เพื่อตรวจดูความผิดปกติของเซลล์ต่าง ๆ

            วิธีที่ 2 เป็นการนำเซลล์ที่ได้ไปใส่ในสารละลาย (liquid) แล้วจึงผ่านกระบวนการกรองและปั่นต่าง ๆ จนได้เซลล์ซึ่งปราศจากสิ่งเจือปนอื่น มาป้ายบนแผ่นสไลด์ย้อมสีตรวจดูด้วยกล้องขยายเช่นเดียวกับวิธีแรก

            สิ่งที่สามารถตรวจพบได้จาก แปป สเมียร์ ได้แก่ การอักเสบซึ่งอาจจะสามารถบอกได้ว่าเกิดจากเชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา หรือแม้กระทั่งเชื้อพยาธิบางชนิดได้ ที่สำคัญสามารถบอกได้ว่ามีความผิดปกติจากการติดเชื้อเอชพีวี หรือมีเซลล์เปลี่ยนแปลงไปเป็นระยะก่อนเป็นมะเร็งหรือเป็นมะเร็งปากมดลูก จากนั้นก็จะดูแลรักษาผู้ป่วยตามสิ่งที่ตรวจพบที่เหมาะสมต่อไป

            โดยทั่วไปผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์แล้วต้องได้รับการตรวจเช่นนี้ปีละครั้ง
Search
กรุณากรอกคำค้นOfficial Partners
iCheckTest
Roche
sd