สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย » พันธกิจสมาคม » พันธกิจสมาคม
TGCS Newsletter
สมัครรับข่าวสารจากสมาคม เพียงกรอกอีเมลของท่านTGCS Poll
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับ รูปแบบใหม่ของเว็บไซต์สมาคม

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
แย่

TGCS Song
เพลงสมาคม

สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย-Thai Gynecologic Cancer Societyพันธกิจสมาคม
Written by นรินทร์พัชร อัศวบุญมี
16 พฤษภาคม 2552 15:27:25
Share on Twitter Share  Share on Google+ Shareพันธกิจสมาคม


สมาคมมะเร็งนรีเวชไทยก่อตั้งขึ้นโดยมี

พันธกิจ : ดำเนินงานเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของสตรีไทยที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์

วัตถุประสงค์:
1. เป็นศูนย์รวมของบุคลากรที่ดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรีในด้าน
1.1 ความสามัคคี
1.2 การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์

2. เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ และการบริการแก่สมาชิกและแก่สาธารณชน

3. สนับสนุนกิจกรรมของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

4. ส่งเสริมความสัมพันธ์กับองค์กรอื่น ที่มีวัตถุประสงค์ทำนองเดียวกันทั้งในและนอกประเทศSearch
กรุณากรอกคำค้นOfficial Partners
iCheckTest
Roche
sd