สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย » ใบสมัครสมาชิก » สมัครสมาชิกสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย
TGCS Newsletter
สมัครรับข่าวสารจากสมาคม เพียงกรอกอีเมลของท่านTGCS Poll
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับ รูปแบบใหม่ของเว็บไซต์สมาคม

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
แย่

TGCS Song
เพลงสมาคม

สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย-Thai Gynecologic Cancer Societyใบสมัครสมาชิก
Written by Webmaster @ TGCSThai
23 มิถุนายน 2552 02:45:49
Share on Twitter Share  Share on Google+ Shareสมัครสมาชิกสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย


ท่านสามารถสมัครสมาชิกสมาคมมะเร็งนรีเวชไทยได้ที่นี่ เพียง download แบบฟอร์มใบสมัครจากลิงค์ด้านล่างแล้วกรอกรายละเอียดต่างๆ จนครบถ้วนและส่งใบสมัครสมาชิกทางไปรษณีย์กลับมายัง

สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย
ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี
เลขที่ 2 ซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
File Download :
 • ใบสมัครสมาชิกTGCS ภาษาไทย.pdf


 • Search
  กรุณากรอกคำค้น  Official Partners
  iCheckTest
  Roche
  sd