หอกระจายข่าวงานประชุมวิชาการต่าง ๆ
Written by admin
02 กันยายน 2562 15:06:17

งานประชุมวิชาการ interinstitute conference ครั้งที่ 133


ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ interinstitute conference ครั้งที่ 133

ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน  2562

เวลา 11.30 - 15.30 น.


ณ ห้องประชุมราชวิทยาลัยสูติฯ ชั้น 8

 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย กทม.


นำเสนอรายงานผู้ป่วย 2 ราย :

        จาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์

กรุณากรอกคำค้น

Official Partners
iCheckTest
Roche
Roche