ความรู้และวิชาการ » สำหรับประชาชนทั่วไป
TGCS Newsletter
สมัครรับข่าวสารจากสมาคม เพียงกรอกอีเมลของท่านTGCS Poll
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับ รูปแบบใหม่ของเว็บไซต์สมาคม

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
แย่

TGCS Song
เพลงสมาคม

สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย-Thai Gynecologic Cancer Societyสำหรับประชาชนทั่วไป
มะเร็งปากมดลูก
  
ขั้นตอนการดูเเลรักษาผลตรวจมะเร็งปากมดลูกผิดปกติ (Abnormal Pap smear)
Written by admin
26 กันยายน 2556 16:53:52
สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย-Thai Gynecologic Cancer Society

  มะเร็งปากมดลูก...ป้องกันได้…..ไม่ยาก!!
  เมื่อเป็นมะเร็งปากมดลูก ไม่ต้องตกใจโปรดสนใจทางนี้
  มะเร็งปากมดลูก
  เมื่อเป็นมะเร็งปากมดลูก ไม่ต้องตกใจโปรดสนใจทางนี้
  เรื่องน่ารู้ ชุด มะเร็งปากมดลูกป้องกันได้
  การตัดปากมดลูกออกเป็นรูปกรวย ( conization )
  การผ่าตัดรักษาโรคมะเร็งปากมดลูก
  มะเร็งปากมดลูก
  ป้องกันมะเร็งปากมดลูก....ไฟท์บังคับ ( ขอชกจนยกสุดท้าย )
  การรณรงค์ต่อต้านมะเร็งปากมดลูก
  มะเร็งปากมดลูกและวัคซีน
  มะเร็งปากมดลูก : ป้องกันได้ไม่ยาก
  สาเหตุของมะเร็งปากมดลูกเกิดจากอะไร
  มะเร็งปากมดลูก....สาเหตุการตายที่สำคัญของมะเร็งในผู้หญิงไทย”
  FAQs มะเร็งปากมดลูก
  ความรู้สำหรับประชาชน เรื่อง มะเร็งปากมดลูก
Search
กรุณากรอกคำค้นOfficial Partners
Gynecologic Cancer Knowledge