ความรู้และวิชาการ » สำหรับประชาชนทั่วไป
TGCS Newsletter
สมัครรับข่าวสารจากสมาคม เพียงกรอกอีเมลของท่านTGCS Poll
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับ รูปแบบใหม่ของเว็บไซต์สมาคม

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
แย่

TGCS Song
เพลงสมาคม

สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย-Thai Gynecologic Cancer Societyสำหรับประชาชนทั่วไป
ความรู้เรื่องวัคซีน
  
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก
Written by apple
02 มกราคม 2556 10:36:54
สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย-Thai Gynecologic Cancer Society
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกทำไมการฉีดวัคซีนจึงป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้          เพราะสาเหตุสำคัญของมะเร็งปากมดลูกเกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่เรียกว่า “ฮิวแมน

Search
กรุณากรอกคำค้นOfficial Partners