ความรู้และวิชาการ » สำหรับประชาชนทั่วไป
TGCS Newsletter
สมัครรับข่าวสารจากสมาคม เพียงกรอกอีเมลของท่านTGCS Poll
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับ รูปแบบใหม่ของเว็บไซต์สมาคม

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
แย่

TGCS Song
เพลงสมาคม

สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย-Thai Gynecologic Cancer Societyสำหรับประชาชนทั่วไป
  
หูดหงอนไก่ (condyloma acuminata)
Written by นาวาอากาศโททรงพล สนธิชัย
28 กันยายน 2560 03:45:33
สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย-Thai Gynecologic Cancer Society
หูดหงอนไก่ เป็นโรคติดต่อสัมพันธ์ ประเภทหนึ่ง ซึ่งปัจจุบัน พบบ่อยมาก ในเวชปฏิบัติ ซึ่งสามารถพบได้ทั้งชายเเละหญิง หูดหงอนไก่นั้น เป็นเเล้ว ไม่ก่อเกิด ให้ เสียชีวิตเเละไม่สามารถกลายเป็นมะเร็งได้ครับ เเต่บุคคลที่เป็นจะเกิดความรำคาญเเละเสียภาพลักษณ์มาก


รอยโรคก่อนเป็นมะเร็ง preinvasive lesion
ดูทั้งหมด
  
การตรวจคัดกรองรอยโรคระยะก่อนมะเร็งปากมดลูกโดยวิธี VIA และการบำบัดโดยวิธีจี้เย็น (cryotherapy)
Written by apple
29 พฤษภาคม 2555 13:38:25
สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย-Thai Gynecologic Cancer Society
ในประเทศไทยได้มีความพยายามที่จะลดอัตราตายของหญิงไทยจากมะเร็งปากมดลูกมายาวนาน โดยได้มีการนำวิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยวิธี Pap smear


มะเร็งปากมดลูก
ดูทั้งหมด
  
การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
Written by ผศ.นพ. รักชาย บุหงาชาติ
26 พฤศจิกายน 2560 13:36:14
สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย-Thai Gynecologic Cancer Society
ขึ้นชื่อว่า มะเร็ง ดูเป็นโรคที่น่ากลัว แต่ไม่ไกลตัวนะครับ คุณผู้หญิงทุกคนถ้าใส่ใจดูแลตัวเองบ้าง เราก็จะปลอดภัยจากโรคนี้


มะเร็งของมดลูก
ดูทั้งหมด
  
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
Written by apple
25 สิงหาคม 2553 10:34:30
สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย-Thai Gynecologic Cancer Society
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกเป็นโรคที่มักพบในผู้ป่วยหญิงที่อยู่ในวัยใกล้หมดระดูหรือหมดระดูแล้ว มักพบในผู้ป่วยที่เป็นคนอ้วน มีโรคเบาหวาน หรือมีภาวะความดันโลหิตสูงร่วมด้วย โรคนี้มักเกี่ยวข้องกับการมีระดับฮอร์โมนเพศหญิง (เอสโตรเจน) สูง การที่มีเลือดออกผิดปกติ


มะเร็งรังไข่
ดูทั้งหมด
  
มะเร็งรังไข่
Written by apple
25 สิงหาคม 2553 10:35:21
สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย-Thai Gynecologic Cancer Society
มะเร็งรังไข่มีหลายชนิด ชนิดที่พบบ่อยที่สุดเป็นมะเร็งที่เกิดขึ้นที่เยื่อบุหุ้มรังไข่ พบประมาณ 80% ของมะเร็งรังไข่ทั้งหมด


ความรู้เรื่องวัคซีน
ดูทั้งหมด
  
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก
Written by apple
02 มกราคม 2556 10:36:54
สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย-Thai Gynecologic Cancer Society
เพราะสาเหตุสำคัญของมะเร็งปากมดลูกเกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่เรียกว่า “ฮิวแมนแพปพิลโลมาไวรัส” (human papillomavirus, HPV) เรียกย่อ ๆ ว่า เชื้อ “เอชพีวี” ดังนั้นทางการแพทย์จึงผลิตวัคซีนเพื่อฉีดกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อต้านการติดเชื้อไวรัส


ความรู้ทั่วไป
ดูทั้งหมด
  
ความรู้เรื่องเคมีบำบัด Chemotherapy
Written by apple
23 กันยายน 2555 16:23:18
สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย-Thai Gynecologic Cancer Society
เคมีบำบัดคืออะไร (Chemotherapy) เคมีบำบัด คือ การใช้ยาเพื่อรักษาโรค ซึ่งมาจากคำ 2 คำมารวมกันคือ คำว่าเคมี (Chemical) และบำบัด (Therapy)


Search
กรุณากรอกคำค้นOfficial Partners
Gynecologic Cancer Knowledge