หอกระจายข่าว » งานประชุมวิชาการต่าง ๆ
TGCS Newsletter
สมัครรับข่าวสารจากสมาคม เพียงกรอกอีเมลของท่านTGCS Poll
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับ รูปแบบใหม่ของเว็บไซต์สมาคม

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
แย่

TGCS Song
เพลงสมาคม

สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย-Thai Gynecologic Cancer Societyงานประชุมวิชาการต่าง ๆ
  
งานประชุมวิชาการ interinstitute conference ครั้งที่ 120
Written by Webmaster @ TGCSThai
30 พฤษภาคม 2560 09:12:53
สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย-Thai Gynecologic Cancer Society
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ interinstitute conference ครั้งที่ 120ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม  2560เวลา 11.30 - 15.30 น.ณ ห้อง Tanjong Pagar ชั้น 8 โรงแรม อมรา&nb...

  งานประชุมวิชาการ interinstitute conference ครั้งที่ 119
Written by Webmaster @ TGCSThai
30 พฤษภาคม 2560 09:08:57
สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย-Thai Gynecologic Cancer Society
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ interinstitute conference ครั้งที่ 119ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน  2560เวลา 11.30 - 15.30 น.ณ ห้อง gallary 1-2 ชั้น 36  โรงแรมพลูแ...
  งานประชุมวิชาการ interinstitute conference ครั้งที่ 116
Written by Webmaster @ TGCSThai
26 ตุลาคม 2559 15:12:57
สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย-Thai Gynecologic Cancer Society
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ interinstitute conference ครั้งที่ 116ในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559เวลา 11.30 - 15.30 น.ณ ห้องเรียน ๘๐๑/๓B ตึก อปร. ชั้น ๘ คณะแพทยศาสตร์...
Showing Records 1 - 3 of 3
start  previous   of 1 next  end
Showing Records 1 - 3 of 3
Search
กรุณากรอกคำค้นOfficial Partners