สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย » ประวัติสมาคม
TGCS Newsletter
สมัครรับข่าวสารจากสมาคม เพียงกรอกอีเมลของท่านTGCS Poll
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับ รูปแบบใหม่ของเว็บไซต์สมาคม

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
แย่

TGCS Song
เพลงสมาคม

สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย-Thai Gynecologic Cancer Societyประวัติสมาคม
  
ผลการดำเนินงานของนายกสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย วาระปี 2553-2554
Written by Webmaster @ TGCSThai
27 มีนาคม 2555 14:37:00
สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย-Thai Gynecologic Cancer Society
สรุปการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย วาระปี พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย ถือกำเนิดเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๖ โดยการแปลงสภาพมาจากชมรมมะเร็งนรีเวชไทย (...

  ผลการดำเนินงานของนายกสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย วาระปี 2551-2552
Written by Webmaster @ TGCSThai
17 มีนาคม 2553 20:21:01
สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย-Thai Gynecologic Cancer Society
สรุปการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย วาระปี พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒   สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๓๙ โดยมีวัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเป็นศูนย์รวมของบุคลากรที่ดูแลรักษามะเร็ง...
  ผลการดำเนินงานของนายกสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย วาระปี 2549-2550
Written by Webmaster @ TGCSThai
17 มีนาคม 2553 13:22:38
สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย-Thai Gynecologic Cancer Society
ผลการดำเนินงานของนายกสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย วาระปี 2549-2550(แพทย์หญิงพรสม หุตะเจริญ) ผลการดำเนินงานในรอบปี 2548 สมาคมฯ ได้มีการประชุมหลายครั้งเพื่อทำงานร่วมกับหน่วยราชการ และองค์กรต่าง ๆ มีความมุ่งหมา...
  ผลการดำเนินงานของนายกสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย วาระปี 2547-2548
Written by นรินทร์พัชร อัศวบุญมี
17 มีนาคม 2553 13:19:21
สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย-Thai Gynecologic Cancer Society
ผลการดำเนินงานของนายกสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย วาระปี 2547-2548(แพทย์หญิงพรสม หุตะเจริญ) ผลการดำเนินงานในรอบปี 2546ชมรมได้มีการเปลี่ยนระเบียบจากชมรมเป็นสมาคม ได้มีการประชุมหลายครั้ง เพื่อปรับปรุงการทำงานขอ...
  ผลการดำเนินงานของนายกสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย วาระปี 2545-2546
Written by นรินทร์พัชร อัศวบุญมี
17 มีนาคม 2553 13:16:10
สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย-Thai Gynecologic Cancer Society
ผลการดำเนินงานของนายกสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย วาระปี 2545-2546(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์นคร  ศิริทรัพย์) สมาคมมะเร็งนรีเวชไทยถือกำเนิดเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2546 โดยการแปลงสภาพมาจากชมรมมะเร็งนรีเวชไทย ...
  ประวัติของสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย
Written by นรินทร์พัชร อัศวบุญมี
12 สิงหาคม 2551 10:00:00
สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย-Thai Gynecologic Cancer Society
ประวัติของสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย (THAI GYNECOLOGIC ONCOLOGY SOCIETY)        ชมรมมะเร็งนรีเวชไทยก่อตัวครั้งแรกที่เชียงใหม่เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2539 ได้แต่งตั้งให้ศาสตราจารย์ค...
Showing Records 1 - 6 of 6
start  previous   of 1 next  end
Showing Records 1 - 6 of 6
Search
กรุณากรอกคำค้นOfficial Partners