ความรู้และวิชาการ สำหรับประชาชนทั่วไป

แนวทางการใช้ Primary HPV Testing ในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

Written by Webmaster @ TGCSThai
11 ตุลาคม 2562 13:25:04

ปัจจุบันการวิจัยทางการแพทย์ยืนยันชัดเจนแล้วว่าสาเหตุสำคัญของมะเร็งปากมดลูกคือการติดเชื้อ human papil...

อ่านต่อ...

ประโยชน์ทางคลินิกของ HPV Testing ในเวชปฏิบัติทางนรีเวชในปัจจุบัน

Written by Webmaster @ TGCSThai
19 มิถุนายน 2562 12:21:36

ในปัจจุบันการตรวจหาเชื้อ HPV ที่ปากมดลูกซึ่งเรียกโดยรวมว่า HPV testing มีบท บาทสำคัญอย่างมากในการป้อ...

อ่านต่อ...

แนวทางการดูแลผู้ป่วยมะเร็งรังไข่

Written by Webmaster @ TGCSThai
04 มิถุนายน 2562 12:48:33

มะเร็งรังไข่เป็นมะเร็งที่พบบ่อยเป็นลําดับเป็นที่สองของมะเร็งทางนรีเวช (รองจากมะเร็งปากมดลูก)ในปัจจุบ...

อ่านต่อ...

10 คำถามเกี่ยวกับวัคซีนเอชพีวี (10 FAQs about HPV vaccine)

Written by -
02 มิถุนายน 2561 14:54:42

ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่าเชื้อไวรัสเอชพีวีเป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูก (Cervical cancer) ซึ่งเชื้อไ...

อ่านต่อ...

10 ข้อที่ควรรู้เกี่ยวกับวัคซีนเอชพีวีชนิด 9 สายพันธุ์

Written by Webmaster @ TGCSThai
02 มิถุนายน 2561 14:32:55

วัคซีนเอชพีวีชนิด 9 สายพันธุ์ประกอบด้วยแอนติเจนของเชื้อเอชพีวีสายพันธุ์ที่ 6, 11,16,18,31,33,45,52 แ...

อ่านต่อ...

ผลกระทบและผลข้างเคียงหลังจากตัดปากมดลูกด้วยการทำ LEEP

Written by Webmaster @ TGCSThai
09 กุมภาพันธ์ 2561 14:53:53

การทำ LEEP หรือที่มีชื่อเรียกเต็มๆว่า Loop electrosurgical excision procedure คือการใช้ห่วงลวดไฟฟ้าต...

อ่านต่อ...

การรักษามะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก (Endometrial Cancer)

Written by Webmaster @ TGCSThai
22 มกราคม 2561 09:49:31

มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก หรือมะเร็งมดลูกเป็นมะเร็งที่พบบ่อยเป็นอันดับ 3 ของมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรีไท...

อ่านต่อ...

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

Written by Webmaster @ TGCSThai
26 พฤศจิกายน 2560 13:36:14

ขึ้นชื่อว่า มะเร็ง ดูเป็นโรคที่น่ากลัว แต่ไม่ไกลตัวนะครับ คุณผู้หญิงทุกคนถ้าใส่ใจดูแลตัวเองบ้าง เราก...

อ่านต่อ...

หูดหงอนไก่ (condyloma acuminata)

Written by Webmaster @ TGCSThai
28 กันยายน 2560 03:45:33

หูดหงอนไก่ เป็นโรคติดต่อสัมพันธ์ ประเภทหนึ่ง ซึ่งปัจจุบัน พบบ่อยมาก ในเวชปฏิบัติ ซึ่งสามารถพบได้ทั้ง...

อ่านต่อ...

Showing Records 1 - 9 of 58
     of 7   
Showing Records 1 - 9 of 58

ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์

กรุณากรอกคำค้น

Official Partners
iCheckTest
Roche
Roche