ความรู้และวิชาการ สำหรับประชาชนทั่วไป

HPV Disease Awareness

Written by Webmaster @ TGCSThai
21 พฤษภาคม 2563 15:12:18

ทำไมจึงควรแนะนำวัคซีน HPV ให้กับผู้หญิงอายุ 27-45 ปี

Written by Webmaster @ TGCSThai
21 พฤษภาคม 2563 15:04:05

โดย รศ.นพ.มงคล เบญจาภิบาล...

อ่านต่อ...

ทำไมผู้ชายจึงควรได้รับวัคซีน HPV

Written by Webmaster @ TGCSThai
21 พฤษภาคม 2563 15:01:58

โดย รศ.นพ.นิพนธ์ เขมะเพชร...

อ่านต่อ...

ประเทศไทยมีแนวทางในการกำจัดมะเร็งปากมดลูกอย่างไรบ้าง

Written by Webmaster @ TGCSThai
21 พฤษภาคม 2563 14:59:28

โดย นอ.นพ.ภานนท์ เกษมศานติ์...

อ่านต่อ...

ปัจจุบันมีประเทศไหนที่มีแนวโน้มที่จะสามารกำจัดมะเร็งปากมดลูกให้หมดไปได้

Written by Webmaster @ TGCSThai
21 พฤษภาคม 2563 14:57:05

โดย รศ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ...

อ่านต่อ...

วัคซีน HPV เกิดขึ้นได้อย่างไร

Written by Webmaster @ TGCSThai
21 พฤษภาคม 2563 14:54:14

โดย รศ.นพ.วิชัย เติมรุ่งเรืองเลิศ...

อ่านต่อ...

อาจารย์มีความคิดเห็นเกี่ยวกับวัคซีน HPV สำหรับแผนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแห่งชาติอย่างไร

Written by Webmaster @ TGCSThai
21 พฤษภาคม 2563 14:48:27

โดย ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ...

อ่านต่อ...

อาจารย์อยากฝากอะไรถึงกุมารแพทย์ในการให้คำแนะนำเรื่องวัคซีน HPV

Written by Webmaster @ TGCSThai
21 พฤษภาคม 2563 10:56:55

โดย ศ.นพ. สมศักดิ์ โล่ห์เลขา...

อ่านต่อ...

อาจารย์อยากฝากอะไรถึงแพทย์ในการให้คำแนะนำเรื่องวัคซีน HPV ในผู้หญิงไทย

Written by Webmaster @ TGCSThai
21 พฤษภาคม 2563 10:36:56

โดย นพ.วิสิทธิ์ สุภัครพงษ์กุล...

อ่านต่อ...

Showing Records 1 - 9 of 24
     of 3   
Showing Records 1 - 9 of 24

ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์

กรุณากรอกคำค้น

Official Partners
iCheckTest
Roche
Roche