ความรู้และวิชาการ สำหรับประชาชนทั่วไป

แนวทางการใช้ Primary HPV Testing ในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

Written by Webmaster @ TGCSThai
11 ตุลาคม 2562 13:25:04

ประโยชน์ทางคลินิกของ HPV Testing ในเวชปฏิบัติทางนรีเวชในปัจจุบัน

Written by Webmaster @ TGCSThai
19 มิถุนายน 2562 12:21:36

แนวทางการดูแลผู้ป่วยมะเร็งรังไข่

Written by Webmaster @ TGCSThai
04 มิถุนายน 2562 12:48:33

10 คำถามเกี่ยวกับวัคซีนเอชพีวี (10 FAQs about HPV vaccine)

Written by -
02 มิถุนายน 2561 14:54:42

10 ข้อที่ควรรู้เกี่ยวกับวัคซีนเอชพีวีชนิด 9 สายพันธุ์

Written by Webmaster @ TGCSThai
02 มิถุนายน 2561 14:32:55

ผลกระทบและผลข้างเคียงหลังจากตัดปากมดลูกด้วยการทำ LEEP

Written by Webmaster @ TGCSThai
09 กุมภาพันธ์ 2561 14:53:53

การรักษามะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก (Endometrial Cancer)

Written by Webmaster @ TGCSThai
22 มกราคม 2561 09:49:31

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

Written by Webmaster @ TGCSThai
26 พฤศจิกายน 2560 13:36:14

หูดหงอนไก่ (condyloma acuminata)

Written by Webmaster @ TGCSThai
28 กันยายน 2560 03:45:33
Showing Records 1 - 9 of 60
     of 7   
Showing Records 1 - 9 of 60

ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์

กรุณากรอกคำค้น

Official Partners
iCheckTest
Roche