ความรู้และวิชาการ สำหรับบุคคลากรทางการเพทย์

VDO งานประชุมวิชาการ

Written by Webmaster @ TGCSThai
03 เมษายน 2562 13:22:30

session :Personalized medicine in gynecologic cancer...

อ่านต่อ...

VDO งานประชุมวิชาการ Cancer Genetics in Gynaecology Practice

Written by Webmaster @ TGCSThai
10 กันยายน 2562 12:26:40

การศึกษาเรื่องแนวทางเวชปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งวิทยานรีเวชของแพทย์มะเร็งนรีเวชในประเทศไทย

Written by Webmaster @ TGCSThai
06 สิงหาคม 2562 10:27:02

Disruptive Trends and Practices in Gynecologic Cancer

Written by Webmaster @ TGCSThai
24 มกราคม 2562 10:05:32

TGCS Annual Meeting 2018

Written by Webmaster @ TGCSThai
30 ตุลาคม 2561 14:35:25

TGCS Annual Meeting 2017

Written by Webmaster @ TGCSThai
09 ตุลาคม 2560 02:31:57

ภาวะลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดดำในผู้ป่วยมะเร็งนรีเวช

Written by -
12 กันยายน 2557 07:14:18

ICGS 2008 Stage Of The Art Ovarian Cancer

Written by -
03 มิถุนายน 2552 04:09:41

งานวิจัยที่ตีพิมพ์

Written by -
17 พฤษภาคม 2552 09:37:16
Showing Records 1 - 8 of 8
     of 1   
Showing Records 1 - 8 of 8

ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์

กรุณากรอกคำค้น

Official Partners
iCheckTest
Roche