ถาม-ตอบ หมอมะเร็งนรีเวช

สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย-Thai Gynecologic Cancer Society

Cin 1 with hpv change การป้องกันการกลับเป็นซ้ำของโรค

Written by Aom
Sunday, 03 March 2019 20:16:26

เรียน คุณหมอ

สืบเนื่องจาก หลังการทำ Leep ผล เป็น Cin 1 with hpv Change และทำการตัดรอยโรคได้หมด

(รายละเอียดตามผลชิ้นเนื้อที่แนบมา ณ ที่นี้) 

16 พ.ย. 61  Result of Thin prep is Cin 1

22 พ.ย. ุ61  ทำ Leep  ผลออก 29 พ.ย.  Cin1 with HPV change

10 มี.ค. 62   Follow up : Thin prep และ ตรวจหา Type of Hpv

จึงอยากทราบว่า

1. เราควรป้องกันหรือรักษาตัวเองอย่างไร เพื่อไม่ให้รอยโรคเดิมกลับมาเป็นซ้ำ และ ไม่ให้เกิดรอยโรคใหม่

2. คุณหมอที่รักษาได้ทำการฉีดวัคคซีน ให้หลังทราบผล Thin prep  ทั้งนี้วัคซีน จะสามารถช่วยป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำของรอยโรคเดิมได้หรือไม่คะ 

3. กรณีนี้หากให้สามี ฉีดวัคคซีนด้วยจะช่วยป้องกันการติดไปมาระหว่างสามีภรรยาด้วยไหมคะ 

4. วันที่ 10 มี.ค. ที่ผ่านมา Follow up จึงขอให้คุณหมอช่วยตรวจ ชนิดของHpv เพิ่มให้ด้วยค่ะ 

เลยอยากสอบถามว่า กรณี F/u นี้ โอกาสที่จะพบเซลผิดปกติอีกหรือไม่คะ หมายถึง Cin 1, 2, or 3 

และกรณีนี้มีโอกาสที่จะตรวจไม่พบ  Hpv หรือไม่ค่ะ 

5. กรณีหากตรวจพบ HPV type 16 หรือ 18 จริง จะมีโอกาสไหมที่ร่างกายจะสามารถกำจัดไวรัสนี้เองได้

6. อายุ 37 ปี ยังไม่มีบุตรค่ะ ดังนั้นกังวลการกลับเป็นซ้ำของโรคค่ะ  

7. จากผลของชิ้นเนื้อพบ มีการอักเสบของเซลเรื้อรัง เป็นไปได้ไหมคะ ว่าการอักเสบนั้นจะเกิดจากเชื้อไวรัส และจะกลายเป็น Cin

8. หลังจาก Leep แล้ว เนื้อเยื่อที่สร้างขึ้นไหม่จะติดเชื้อ Hpv หรือไม่คะ  (กรณีที่งด Sex เลยค่ะ)

9. มีหรือไม่คะ ที่ผู้ป่วย CIN 1 ทำ LEEP แล้วหายขาดจากโรค ไม่มีการกลับมาเป็นซ้ำของโรค

ขอขอบพระคุณคุณหมอล่วงหน้ามากนะคะที่เสียสละเวลาตอบคำถามค่ะ

Written by Aom
Sunday, 03 March 2019 20:29:50