ถาม-ตอบ หมอมะเร็งนรีเวช

สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย-Thai Gynecologic Cancer Society

เคยฉีดวัคซีน Gardasil แล้ว แต่ตรวจเจอเชื้อ hpv 16 ถ้าอยากฉีดวัคซีน Cervarix อีกสามารถฉีดไดหรือไม่ค่ะ

Written by ปราณี
Friday, 20 July 2018 12:01:35

เรียน คุณหมอทรงพล

ดิฉันเคยฉีดวัคซีน Gardasil แล้วเมื่อ 9 ปีก่อน (ปี 52) แต่ตรวจเจอเชื้อ hpv 16 (ปี59) ซึ่งปีพ.ศ.
 57-58 ตรวจ hpv เหมือนกันแต่ไม่เจอเชื้อ hpv อะไรค่ะ ตอนนี้ปี 61 ไม่มี hpv 16 แล้วค่ะ

ถ้าคร้้งนี้อยากฉีดวัคซีน Cervarix อีกครั้งสามารถฉีดได้หรือไม่ค่ะจะ overdose รึเปล่าค่ะ ส่วนตัวคิดว่า Gardasil ป้องกันได้ไม่ถึง 10 ปีค่ะ เลยอยากฉีดตัว Cervairx อีกครั้งค่ะ หรือว่าควรรอตัวที่เป็ฯ 9 สายพันธ์ที่เป็น generation ที่ดีกว่าเข้ามาไทยก่อนแล้วค่อยไปฉีดดีค่ะคุณหมอ

สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย-Thai Gynecologic Cancer Society
Written by Webmaster
Wednesday, 01 August 2018 22:51:49

จาก ข้อมูลการฉีดวัคซีนตอนนี้ ถ้า ฉีด gardasil หรือ cervarix ครบเเล้ว.  ไม่ ต้อง มาฉีด ซำ้ เเล้ว ครับ. ส่วนที่ ติดเชื้อ 16 มานั้น ตอนนี้ ตรวจไม่ เจอ เเล้ว. ควร ตรวจ hpv DNA. ต่อ ไป ครับ 
หมอทรงพล สนธิชัย 


ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์

กรุณากรอกคำค้น

Official Partners
iCheckTest