ถาม-ตอบ หมอมะเร็งนรีเวช

สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย-Thai Gynecologic Cancer Society

รอยโรคVINคือ

Written by โนเนม
Sunday, 13 May 2018 10:25:53

รอยโรคVINคืออะไรคะ

Written by คุณหมอทรงพล สนธิไชย
Monday, 04 June 2018 21:47:45

VIN ย่อ มาจาก. Vulvar Intraepitherial Neoplasia คือ ความผิดปกติ ของ เซลล์ ที่ ปากช่อง คลอด ครับ ยัง ไม่ ได้ เป็นมะเร็งครับ ความผิดปกติ มีสามระดับ ครับ 


หมอทรงพล สนธิชัย 

สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย-Thai Gynecologic Cancer Society

ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์

กรุณากรอกคำค้น

Official Partners
iCheckTest