ข่าวน่าสนใจ
Written by Webmaster @ TGCSThai

การประชุมวิชาการประจำปี 2562

สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2562

วันที่ 2-4 สิงหาคม 2562 (ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์)

ณ โรงแรม เดอะ เฮอริเทจ เชียงราย จ.เชียงราย


*** Download  ใบลงทะเบียนที่นี่***

*** Download Brochure Annual Meeting 2019***


**บริษัทยาและเวชภัณฑ์ที่สนใจร่วมออกบูธกับงานประชุมสมาคมฯ สามารถติดต่อขอรับระเบียบการสนับสนุน และ แบบแสดงความจำนง ได้ที่สมาคมฯ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

คุณนรินทร์พัชร อัศวบุญมี และคุณราตรี นันตา 
สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี
เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 085-849-7949 , 02-7166441 

E-mail : narinpat@hotmail.com/minttgcs@gmail.com


ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์

กรุณากรอกคำค้น

Official Partners
iCheckTest
Roche