ข่าวน่าสนใจ
Written by Webmaster @ TGCSThai

การประชุมวิชาการ "Disruptive Technologies and Practices in Gynecologic Cancers"

สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย


ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ หัวข้อเรื่อง


"Disruptive Technologies and Practices in 

Gynecologic Cancers"


วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561 (พฤหัสบดี-ศุกร์)

ณ โรงแรมแมนดาริน (สามย่าน) กรุงเทพสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

คุณนรินทร์พัชร อัศวบุญมี และคุณราตรี นันตา 
สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี
เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 085-849-7949 , 02-716-6441 โทรสาร 02-716-6442

E-mail : narinpat@hotmail.com/minttgcs@gmail.com

 


ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์

กรุณากรอกคำค้น

Official Partners
iCheckTest
Roche