ข่าวน่าสนใจ
Written by Webmaster @ TGCSThai

สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย และ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานแถลงข่าวโครงการ “มะเร็งรังไข่เป็นภัยเงียบ ควรใส่ใจตรวจภายในทุกปี”

กระซิบบอกต่อคนสำคัญ ร่วมเป็นหนึ่งพลังรณรงค์ในโครงการ ‘Whisper of Ovary’ เนื่องในวันมะเร็งรังไข่โลก สร้างความเข้าใจและเสริมเกราะป้องกันภัยจากโรคมะเร็งรังไข่ที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของสตรีไทยเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มมะเร็งนรีเวช พร้อมรับฟังข้อมูลและเรียนรู้วิธีการรับมือจากภัยเงียบของมะเร็งรังไข่โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

นายแพทย์ณัฐวุฒิ กันตถาวร

แพทย์เฉพาะทาง สาขามะเร็งวิทยานรีเวช ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

นายแพทย์ธัช อธิวิทวัส

อายุรแพทย์มะเร็งวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอาบอรุณ เลิศขจรสุข

แพทย์เฉพาะทางสาขามะเร็งนรีเวชสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย / โรงพยาบาลรามาธิบดี   

พร้อมร่วมแชร์ประสบการณ์การรักษามะเร็งรังไข่กับคุณสุมณี คุณะเกษม เซเลบชื่อดัง ร่วมด้วยดารานักแสดงผู้สนับสนุนโครงการฯ ที่จะมาร่วมรณรงค์พร้อมเผยเคล็ดลับการดูแลสุขภาพ นำโดยหมอก้อง - นพ. สรวิชญ์ สุบุญ และ พลอย – ภัทรากร ตั้งศุภกุล ดำเนินรายการโดย ได๋ – ไดอาน่า จงจินตนาการวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561เวลา 15.00-17.00 น.

(ลงทะเบียนเวลา 15.00 น.)

ณ Lifestyle Hall ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือยืนยันการเข้าร่วมงานได้ที่ บริษัท ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทิจีส์ ประเทศไทย
ศุภลักษณ์ หมื่นจร (ตั๊ก) และ ชลธร ลักคนาชีวิน (โบว์)
โทร. 02-627-3501 ต่อ 218 และ 118 หรือ 083-170-4510 และ086-562-2941
อีเมล์ smuenjorn@hkstrategies.com และ clukkhanachewin@hkstrategies.com   
          

กำหนดการงาน
โครงการ Whisper of Ovary
“มะเร็งรังไข่เป็นภัยเงียบ ควรใส่ใจตรวจภายในทุกปี”
โดยสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย และ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00-17.00 น.
ณ Lifestyle Hall ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
15.00 – 15.30 น.สื่อมวลชนลงทะเบียน
 
15.30 – 15.35 น.พิธีกรกล่าวต้อนรับ
 
15.35 – 15.40 น.กล่าวเปิดงาน และรายงานถึงพันธกิจของสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์จตุพล ศรีสมบูรณ์ นายกสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย
 
15.40 – 15.45 น.กล่าวรายงานถึงพันธกิจของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  โดยพลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านบริการทางการแพทย์ และรักษาการอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
 
15.45 – 15.47 น.ฉายวีดิทัศน์รณรงค์ เรื่อง "Whisper of Ovary"
 
15.47 -16.15 น.ช่วงเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งรังไข่ – ภัยเงียบที่ป้องกันได้ โดย   
    • นายแพทย์ณัฐวุฒิ กันตถาวร แพทย์เฉพาะทาง สาขามะเร็งวิทยานรีเวช ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
    • นายแพทย์ธัช อธิวิทวัส อายุรแพทย์มะเร็งวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี
    • รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอาบอรุณ เลิศขจรสุข แพทย์เฉพาะทางมะเร็งนรีเวช สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย / โรงพยาบาลรามาธิบดี
    • คุณสุมณี คุณะเกษม เซเลบชื่อดังที่กำลังเข้ารับการรักษาโรคมะเร็งรังไข่
 
16.05 – 16.25 น.ช่วงพูดคุยกับ หมอก้อง - นพ. สรวิชญ์ สุบุญ และ พลอย – ภัทรากร ตั้งศุภกุล เกี่ยวกับการเข้าร่วมสนับสนุนโครงการรณรงค์ "Whisper of Ovary"
 
16.25– 16.30 น.ช่วงมอบของที่ระลึก
 
16.30 – 16.40 น.ช่วงถ่ายภาพบนเวที
 
16.40 – 17.00 น.ช่วงสื่อมวลชนสัมภาษณ์เพิ่มเติมและเหล่าดาราเยี่ยมชมบูธโครงการ
 
17.00 น. จบงาน


        


ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์

กรุณากรอกคำค้น

Official Partners
iCheckTest