ข่าวน่าสนใจ
Written by Webmaster @ TGCSThai

ANNUAL MEETING 2017 (การประชุมวิชาการประจำปี 2560)


สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย

กำหนดจัดการประชุมวิชาการประจำปี 2560

วันที่ 12-14 สิงหาคม 2560 (เสาร์-อาทิตย์-จันทร์)

ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์ แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี


Click download ใบลงทะเบียน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
คุณนรินทร์พัชร อัศวบุญมี และคุณราตรี นันตา 
สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี
เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 085-849-7949 , 02-7166441 โทรสาร 02-7166442


ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์

กรุณากรอกคำค้น

Official Partners