ข่าวน่าสนใจ
Written by Webmaster @ TGCSThai

สมาคมมะเร็งนรีเวชไทยจัดขายเสื้อยืด 5 สี

สมาคมมะเร็งนรีเวชไทยได้มีนโยบายในการจัดหาทุนเพื่อจัดซื้อวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกแก่กลุ่มเด็กด้อยโอกาสบ้านราชวิถีและบ้านธัญญพรจึงมีการจัดขายเสื้อยืด 5 สี "one gift for one life" ในราคาเสื้อตัวละ 300 บาท โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปซื้อวัคซีนให้เด็กกำพร้า 

รายละเอียดและวัตถุประสงค์ของโครงการวิ่งด้วยใจให้น้องป้องกันมะเร็งปากมดลูก
    1.เพื่อหารายได้ในการจัดซื้อวัคซีนเอชพีวีป้องกันมะเร็งปากมดลูกให้กับเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส
    2.ส่งเสริมให้ประชาชน มีความเข้าใจถึงปัญหาของโรคมะเร็งปากมดลูก
    3. ส่งเสริมสร้างความเข้าใจให้กับหน่วยงานภาครัฐและ เอกชนตระหนักถึงการป้องกันมะเร็งปากมดลูกในเด็กเยาวชนและสตรี
    4. เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงบทบาทของสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย
    5. รณรงค์และป้องกันการเกิดโรงมะเร็งปากมดลูก
    6. สร้างความร่วมมือ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการรณรงค์ส่งเสริมการป้องกันการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก


กลุ่มเป้าหมาย
    เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส

ท่านที่สนใจสั่งซื้อเสื้อเพื่อร่วมสนับสนุนโครงการ กรุณาระบุสีและขนาดที่ต้องการพร้อมรายละเอียดที่อยู่ในการจัดส่งเสื้อ แล้วส่งมาที่อีเมล์ webmaster@tgcsthai.com หรือ songpontukmd@yahoo.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย โทรศัพท์ 02-716-6441 หรือ
ติดตามข่าวสารได้ที่ www.tgcsthai.com

ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์

กรุณากรอกคำค้น

Official Partners
iCheckTest