สมาคมมะเร็งนรีเวชไทยประวัติสมาคม
Written by narinpat
17 มีนาคม 2553 13:19:21

ผลการดำเนินงานของนายกสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย วาระปี 2547-2548


ผลการดำเนินงานของนายกสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย วาระปี 2547-2548
(แพทย์หญิงพรสม หุตะเจริญ)

ผลการดำเนินงานในรอบปี 2546
ชมรมได้มีการเปลี่ยนระเบียบจากชมรมเป็นสมาคม ได้มีการประชุมหลายครั้ง เพื่อปรับปรุงการทำงานขององค์กรต่างๆ ให้เหมาะสม ทั้งด้านการเงิน บุคลากร โดยเฉพาะทางด้านการเงินถือเป็นส่วนสำคัญ เนื่องจากต้องติดต่อกับทางหน่วยราชการ โดยได้นายแพทย์สมบูรณ์  ศรศุกลรัตน์ มาช่วยดูแลในด้านนี้

ด้านวิชาการ
มี 2 policy คือให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไปรวมทั้งสมาชิกของสมาคม และเป็นส่วนสำคัญในการทำงานให้กับทางราชวิทยาลัย โดยได้ทำงานต่อเนื่องมาตั้งแต่ตอนเป็นชมรม โดยแบ่งเป็น

1. มีการจัดการประชุม Interinstitute conference โดยครั้งหน้าเป็นครั้งที่ 43

2. การประชุมวิชาการประจำปี โดยจะจัดตรงกับวันแม่ของทุกปี ในครั้งนี้เป็นครั้ง ที่ 8 โดยการจัดการประชุมในต่างจังหวัด ได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่ายทั้งเอกชนและภาครัฐบาล รวมทั้งราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบันได้ร่วมกับสมาคมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งมีการประชุมจากเลขาธิการของสมาคมต่าง ๆ  ถึง 3 ครั้ง เพื่อเตรียมสำหรับการจัดประชุม IGCS ในปี 2008

3. การจัดกิจกรรมร่วมกับชมรมคอลโปสโคปิสต์เป็นการอบรมให้ประชาชนทั่วไปรับทราบข่าวสาร ส่วนการเตรียมการประชุม IGCS ในปี 2008 ซึ่งต้องทำงานร่วมกับองค์กรของ IGCS ซึ่งในขณะนี้ยังไม่มี policy ที่ชัดเจน โดยการทำงานร่วมกับองค์กรใหญ่เป็นงานที่ยากลำบาก คาดการณ์ว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 2,500 คน ซึ่งจะนำรายได้เข้าประเทศถึง 700 ล้านบาท ซึ่งคงต้องขอความร่วมมือ จากสมาชิกทุกท่านในด้านต่าง ๆ  

ด้านสังคม
1. ทางสมาคมได้จัดออกวารสารของสมาคมฯ ได้ออกฉบับแรกในเดือนมกราคม 2547 โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทยา ต้องขอขอบคุณพันเอกนายแพทย์กนธีร์ สังขวาสี ซึ่งเป็นบรรณาธิการ และดูแลด้านนี้ด้วยดีเสมอมา

2. ในด้านการติดต่อกับต่างประเทศในสมาคมต่างๆทั่วโลก ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ ได้เชิญแขกต่างประเทศมาจากหลายประเทศ ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก Dr. Webb ซึ่งพร้อมที่จะมาเมืองไทย ช่วย lecture และติดต่อ Professor ท่านอื่น ๆ ในครั้งนี้ท่านก็จะได้เดินทางไป lecture ทั่วประเทศ ทั้งเชียงใหม่ ขอนแก่น ยกเว้นทางใต้ซึ่งทางรัฐบาลของออสเตรเลียห้ามเดินทาง

3. ในด้านต่างประเทศ ได้มีการจัดทัศนศึกษาพา fellow ปี 2 ไปต่างประเทศ ในปี ที่ผ่านมาได้เดินทางไปที่ Keio University ประเทศญี่ปุ่น

ผลการดำเนินงานในรอบปี 2547
สมาคมฯ ได้มีการประชุมหลายครั้งเพื่อทำงานร่วมกับหน่วยราชการ และองค์กร
ต่าง ๆ มีความมุ่งหมายให้ความรู้ด้านวิชาการแก่บุคคลทั่วไปรวมทั้งสมาชิกของสมาคมฯ และเป็นส่วนสำคัญในการทำงานให้กับทางราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย โดยแบ่งเป็น

1. Interinstitute conference

เป็นงานระหว่างสถาบัน ซึ่งจัดขึ้นทุก 2 เดือน ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ครั้งล่าสุด เป็นครั้งที่ 48 เมื่อเดือน กรกฎาคม 2548 สมาคมได้รับความร่วมมือจากบริษัทยาหลายบริษัท

2. การประชุมวิชาการประจำปี
การประชุมวิชาการประจำปี โดยจะจัดตรงกับวันแม่ของทุกปี ในครั้งนี้เป็นครั้ง
ที่ 9 โดยการจัดการประชุมในต่างจังหวัดได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่ายทั้งภาคเอกชนและภาครัฐบาล  รวมทั้งราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย การจัดงานประชุมวิชาการซึ่งเป็นการจัดประจำทุกปี การจัดประชุมวิชาการที่ Golden Sand Resort ได้ผลดี
3. TICA (Thailand Incentive and Convention Association)
ได้จัดการประชุม เรื่องการ ส่งเสริมการประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 13 ที่หัวหิน    ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2547 สมาคมฯ ได้ส่งผู้บริหารจากสมาคมฯ ไปเข้าร่วมประชุมจำนวน 4 ท่าน  โดยมีหัวข้อการประชุมในเรื่องการจัดการประชุมระดับนานาชาติ โดยมีองค์กรเอกชน และรัฐบาลร่วมมือกัน ทำให้ผู้จัดการประชุมระดับนานาชาติได้รับทราบขั้นตอนการเตรียมการอย่างชัดเจน อันจะนำมาเป็นประโยชน์ของการทำงานของสมาคมฯ
   
4. TCEB (Thailand Convention Exhibition Bureau) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์กรมหาชน)-สสปน
หนังสือเชิญจาก TCEB (Thailand Convention Exhibition Bureau) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์กรมหาชน)-สสปน และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) ให้คณะกรรมการสมาคมฯ 2 ท่านไปร่วมโครงการส่งเสริมการจัดประชุม และท่องเที่ยวแบบเป็นรางวัลที่จังหวัดกระบี่ ในวันที่ 4-6 มีนาคม 2548 เพื่อใช้เป็นสถานที่ พิจารณาการท่องเที่ยวระหว่างจัดประชุม IGCS ปี ค.ศ. 2008

5. การไปประชุมวิชาการ IGCS 2004
ส่วนการเตรียมการประชุม IGCS ในปี 2008 ซึ่งต้องทำงานร่วมกับองค์กรของ IGCS ทางสมาคมฯ ได้ส่งกรรมการไปประชุมวิชาการ IGCS,  TCEB และบริษัทการบินไทยได้ให้ความสนับสนุนบางส่วนในการไปประชุมวิชาการ IGCS 2004 ที่ Edinburgh วันที่ 4-7 ตุลาคม 2547  ที่ประเทศ สก๊อตแลนด์ มีผู้เข้าร่วมประชุม ประมาณ 2,000 คน จากประเทศไทย 31 คน มีการนำเสนอผลงานจากทั่วโลกมากมาย ผลงานจากประเทศไทย ที่นำเสนอเป็นรูปแบบ poster มี 9 ผลงาน จากโรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลรามาธิบดี, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, โรงพยาบาลวชิรพยาบาล แห่งละ 2 ผลงาน และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 ผลงาน  แพทย์หญิงสฤกพรรณ วิไลลักษณ์ ได้จัดการทำของชำร่วยเป็นกุญแจรูปช้างและติดสติ๊กเกอร์มีข้อความว่า IGCS 2008 Bangkok Thailand จำนวน 1,000 ชิ้น นอกจากนี้ ยังได้จัดทำโปสเตอร์เป็นรูปวัดพระแก้วซึ่งสวยงามมาก ทั้งโปสเตอร์และพวงกุญแจ ได้รับการช่วยเหลือจาก professor Kavanagh ให้นำไปวางไว้ที่ boot ของ IGCS ได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งจากผู้เข้าร่วมประชุม

ได้กำหนดจัดการประชุม IGCS 2008 ที่ศูนย์การประชุมสิริกิติ์ ประมาณ เดือนตุลาคม ค.ศ. 2551 มีการประเมินว่าจะมีผู้เข้าร่วมการประชุม ประมาณ 2,500-3,000 ถ้ารวมผู้ติดตาม 5,000 คน มี TICA, TCEB สนับสนุนเรื่องข้อมูลและการเงิน เป็นองค์กรที่ร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน
 
6. การสนับสนุนจาก FICO/IGCS
                              Professor Hexton Y.H. Ngan แจ้งว่า FICO  และ IGCS ให้ทุนสนับสนุนประเทศไทย ในปี ค.ศ. 2005 เป็นค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ให้กับ Prof. Donald Marsden จากประเทศออสเตรเลีย และ Dr. E.H. Tay จากประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 2 ท่าน ที่จะมาจัดทำ workshop ประชุมในประเทศไทย ใช้ชื่อการประชุมว่า Precongress Illustrated Workshop on Surgical Gynecologic Oncology  ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2548 ที่ห้องประชุมพญาไท ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลราชวิถี  กรุงเทพฯ

7. การประกวด Logo IGCS 2008 
นายแพทย์สมเกียรติ ศรีสุพรรณดิฐ เสนอแนะว่าน่าจะมีการประกวด Logo IGCS 2008  logo มีระยะเวลาส่งผลงานในเวลา 6 เดือน ตัดสินการประกวดในเดือนสิงหาคม 2548 และกำหนดรางวัลไว้ 2 รางวัล

8. การสมัครเป็นสมาชิก IGCS
มีผู้ที่สมัครเป็นสมาชิก IGCS  ผ่านทางสมาคมฯ ราคาค่าสมัครคนละ 40 ดอลล่าร์ คิดเป็นเงินบาทขณะนั้นเท่ากับ 1,800 บาท มีทั้งหมด 37 คน
ค่าสมาชิก IGCS ใช้ได้ถึง สิ้นเดือน ธันวาคม 2548 นี้ ต้นเดือน มกราคม 2549 ให้จัดส่งค่าลงทะเบียนประจำปี 2549 เพิ่มคนละ 50 ดอลล่าร์  ส่วนผู้ต้องการสมัครเป็นสมาชิก Online  IGCS รายใหม่ให้งดไว้ก่อนด้วยเหตุผลทางนโยบายความคุ้มค่าทางการเงินของIGCS เนื่องจากสมาชิก online IGCS ที่จัดทำขึ้น ไม่ได้ผลตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในส่วนของประเทศอื่น จึงให้หยุดรับไว้ก่อน

9. การทำวิจัยเกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูกร่วมกันระหว่างสมาคมรังสีวิทยาและสมาคมมะเร็งวิทยา
ทำวิจัยร่วมกับสมาคมรังสีวิทยา โดยได้ให้นายแพทย์ดำรงเป็นผู้ดำเนินการ ได้มีการทำวิจัยเกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก ร่วมกันระหว่างสมาคมรังสีวิทยา และสมาคมมะเร็งวิทยา มีนายแพทย์ประเสริฐ เลิศสงวนสินชัย เป็นตัวแทนฝ่ายวิชาการ จากสมาคมรังสีวิทยาและมะเร็งวิทยา และมี นายแพทย์ชัยยศ ธีรผกาวงศ์ นายแพทย์วิสิทธิ์ สุภัครพงษ์กุล นายแพทย์ดำรงตรีสุโกศล นายแพทย์วิชัย เติมรุ่งเรืองเลิศ และ แพทย์หญิงสุวนิตย์ ธีระศักดิ์วิชยา จากสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย  ทั้งนี้ นายแพทย์ประเสริฐ เลิศสงวนสินชัย และนายแพทย์ดำรง ตรีสุโกศล เป็นผู้ประสานงาน และเป็นการจัดประชุมใหญ่ประจำปี 2548 ของสมาคมรังสีวิทยาและมะเร็งวิทยาในวันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2548  ณ โรงแรมจุลดิศ  เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

10. การประชุม AOGIN
Dr.Jeffrey Tan แจ้งเรื่องการประชุม AOGIN วันที่ 18-21 กรกฎาคม 2548 ที่    Nexus Resort Karambunai Sabah ประเทศมาเลเซีย สมาคมส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม AOGIN ที่เกาะซาบาร์ ประเทศมาเลเซีย จำนวน 5 ท่าน คือ 1.นายแพทย์นคร ศิริทรัพย์ 2.นายแพทย์สมเกียรติ ศรีสุพรรณดิฐ 3. นายแพทย์ฉันทวัฒน์ เชนะกุล 4. นายแพทย์วิสิทธิ์ สุภัครพงษ์กุล 5.นายแพทย์วิรัช วุฒิภูมิ

11. การนำแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยาไปดูงานต่างประเทศ

แพทย์หญิงสฤกพรรณ  วิไลลักษณ์แจ้งว่า ในการติดต่อผ่านทาง Professor Cao   Zeyi ประธานสมาคมมะเร็งนรีเวชจีน นำ fellow ไปดูงานต่างประเทศ ไปดูงานที่กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 27 เมษายน 2548 - วันที่ 2 พฤษภาคม 2548
                       
12. เรื่องการสนับสนุนทางด้านการศึกษาของแพทย์ประจำบ้าน ต่อยอดเพื่อวุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา

บริษัท บริสตอล-ไมเยอร์ สควิบบ์ จำกัด สนับสนุนทางด้านวิชาการแก่ fellow ของ Gynecologic Oncology ให้สมาคมฯ และต้องการทำติดต่อกันเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี หลังจากนั้นก็จะประเมินอีกครั้ง สิ่งที่สนับสนุนคือ

1. ตำราประกอบการเรียนการสอน ของ fellow ชั้นปีที่ 1

2. ทุนสำหรับการคัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่นของ fellow ชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับการคัดเลือก เข้าร่วมการประชุมด้านการรักษาโรคมะเร็งนรีเวชที่งาน European Society of Gynecologic Oncology Meeting, September  25-29, 2005 Island, Turkey จำนวน 1 ทุน การตัดสินการประกวดวิจัยผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดจะเป็นผู้ได้รับทุน และหากผู้ที่ได้รับไม่สามารถที่จะรับทุนนี้ได้ด้วยสาเหตุใดก็ตาม ก็จะมอบให้กับผู้ที่ได้คะแนนรองลงมา          

3. การจัดทบทวนเตรียมตัวสอบอนุมัติบัตรแก่ fellow ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ก่อนสอบ (Refresher Course in Gynecologic Oncology) เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน จัดทบทวนเตรียมตัวก่อนสอบ ที่โรงแรมเดอะไทม์ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2548

13. จัดทำหนังสือประชุมวิชาการ หนังสือจุลสาร

บริษัท บริสตอล ไมเยอร์ สควิบบ์ สนับสนุนการจัดทำหนังสือประชุมวิชาการ หนังสือจุลสาร 1 ปีที่ผ่านมา พันเอกนายแพทย์ กนธีร์  สังขวาสี  เป็นบรรณาธิการ และดูแลด้านนี้ด้วยดีเสมอมา

14. การส่งข่าวสารของสมาคมฯ ให้กับสมาชิก

ให้ส่งข่าวสารของสมาคมฯ ให้กับสมาชิกทราบ เช่น การประชุม Interinstitute conference ดำเนินการติดต่อเรื่องการจัดส่งจดหมายเป็นรายเดือน  ที่สำนักงานไปรษณีย์

15. การบริหารจัดการเรื่องมะเร็งปากมดลูกในประเทศไทย

แพทย์หญิงสายบัว ชี้เจริญ ร่วมกับ ชมรม Epidemiology ดำเนินการวิเคราะห์สถานการณ์ของ Cancer Information System ในประเทศไทย โครงการเป้าหมายผลคาดหวังของ cancer situation analysis

16. การจัดทำ
website ของสมาคมฯ
นายแพทย์นครินทร์ ศิริทรัพย์ เป็นผู้นำเสนอ Website ที่จัดทำในเบื้องต้น ทำขึ้นเพื่อให้ทุกคนเข้าใจได้ง่าย ชื่อ  www.tgcsthai.com โดยได้ความช่วยเหลือจาก อาจารย์หลายๆ ท่านเช่น นายแพทย์วสันต์ ลีนะสมิต ช่วยแก้ไข  และนายแพทย์วิรัช วุฒิภูมิ ได้ถ่ายรูปของสมาชิก มีประวัติสมาคม เชิญชวนให้สมาชิกทุกท่านเข้ามาดู ช่วยกันถามตอบปัญหาต่างๆ ได้ ให้ทุกคนมีส่วนร่วมเพื่อเป็นชื่อเสียงให้กับทางสมาคมฯ, สมาชิกทุกท่านที่ส่งรายชื่อให้เลขาธิการจะได้ E-mail address ข้อดีคือไม่มีการจำกัดความจุ password ของทุกคนในขณะนี้จะเป็น 0000 และขอให้ทุกท่านที่เข้าไปใช้ในครั้งแรกให้ช่วยเปลี่ยนด้วย

1
7. เรื่องการอัดเทปรายการ Health Hotline ทางโทรทัศน์ ช่อง 11
นาวาอากาศเอกวีระ สุรเศรณีวงศ์ แจ้งว่า ได้ทำการอัดเทปรายการ Health Hotline ไป 4 ตอนแล้ว ซึ่งมีแพทย์หญิงสฤกพรรณ วิไลลักษณ์ ร่วมทำรายการด้วย ขอเชิญทุกท่านให้ร่วมกันเป็นวิทยากรในรายการสุขภาพ health hotline  ที่จัดขึ้นทางช่อง 11 โดยจะแจ้งผ่านทางจดหมาย และพร้อมทั้งอยากจะขอเบอร์โทรศัพท์สมาชิกฯ เพื่อให้ผู้ชมได้โทรมาสอบถามปัญหาค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์

กรุณากรอกคำค้น

Official Partners
iCheckTest
Roche