หอกระจายข่าวงานประชุมวิชาการต่าง ๆ
Written by admin
24 ตุลาคม 2561 15:08:39

งานประชุมวิชาการ interinstitute conference ครั้งที่ 128


ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ interinstitute conference ครั้งที่ 128

ในวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน  2561

เวลา 11.30 - 15.30 น.

ณ ห้องแมนดาริน A ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน (สามย่าน) กรุงเทพฯ


นำเสนอรายงานผู้ป่วย 2 ราย :

        จาก โรงพยาบาลรามาธิบดี และ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์

กรุณากรอกคำค้น

Official Partners
iCheckTest
Roche