ความรู้และวิชาการสำหรับประชาชนทั่วไป
Written by ศ.นพ.จตุพล ศรีสมบูรณ์
02 มิถุนายน 2561 14:32:55

10 ข้อที่ควรรู้เกี่ยวกับวัคซีนเอชพีวีชนิด 9 สายพันธุ์


 1. วัคซีนเอชพีวีชนิด 9 สายพันธุ์ประกอบด้วยแอนติเจนของเชื้อเอชพีวีสายพันธุ์ที่ 6, 11,16,18,31,33,45,52 และ58 เป็นนวัตกรรมล่าสุดของวงการแพทย์ในการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก โดยเป็นการพัฒนาต่อยอดมาจากวัคซีนชนิด 4 สายพันธุ์โดยเพิ่มแอนติเจนของเชื้อเอชพีวีสายพันธุ์ที่ 31,33,45,52 และ 58 ทำให้สามารถครอบคลุมการป้องกันการติดเชื้อที่เป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกทั่วโลกได้มากขึ้นจาก 70% เป็น 90% ส่วนแอนติเจนของเชื้อเอชพีวีสายพันธุ์ที่ 6 และ11 สามารถครอบคลุมการป้องกันการติดเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรคหูดหงอนไก่ได้ประมาณ 90 %
 2. การฉีดวัคซีนในเด็กหญิงและเด็กชายอายุ 9-15 ปี มีความปลอดภัยสูง สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อเชื้อเอชพีวีทั้ง 9 สายพันธุ์ได้ไม่ด้อยกว่าการฉีดในสตรีอายุ 16-26 ปี โดยทั่วไประดับในภูมิคุ้มกันเด็กอายุ 9-15 ปีจะสูงกว่าในสตรีอายุ 16-26 ปี ประมาณ 2-3 เท่า
 3. คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันของประเทศสหรัฐอเมริกาแนะนำการฉีดวัคซีนดังกล่าวในเด็กหญิงและเด็กชายอายุ 11-12 ปี ถ้าไม่ได้ฉีดในช่วงดังกล่าวก็แนะนำให้ฉีดในผู้หญิงอายุ13-26 ปี และในผู้ชายอายุ 13-21 ปี นอกจากนี้ยังแนะนำให้ฉีดในผู้ชายกลุ่มรักร่วมเพศและคนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องได้จนถึงอายุ 26 ปี
 4. กำหนดการและจำนวนครั้งที่ฉีด
  • ถ้าเริ่มฉีดก่อนวันเกิดอายุครบ 15 ปี แนะนำให้ฉีด 2 เข็ม โดยเข็มที่ 2 ควรห่างจากเข็มแรก 6-12 เดือน (ตารางการฉีด 0 และ 6-12 เดือน)
  • ถ้าเริ่มฉีดในวันเกิดอายุครบ 15 ปีหรือหลังจากนี้ แนะนำให้ฉีด 3 เข็ม โดยเข็มที่ 2 ควรห่างจากเข็มแรก 1-2 เดือน และเข็มที่ 3 ควรห่างจากเข็มแรก 6 เดือน (ตารางการฉีด 0,2 และ 6 เดือน)
 5. โดยทั่วไปวัคซีนมีความปลอดภัยสูงอาการข้างเคียงที่พบได้บ่อยคือตรงปวด บวม และผื่นแดงตรงตำแหน่งที่ฉีด แต่ส่วนใหญ่รุนแรงน้อยหรือปานกลาง นอกจากนี้อาจมีอาการไข้ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ได้
 6. ข้อบ่งห้ามของการฉีดคือ การมีภาวะภูมิคุ้มกันไวเกินแบบเฉียบพลันต่อยีสต์หรือส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดของวัคซีน
 7. ไม่แนะนำให้ฉีดในสตรีตั้งครรภ์ ถ้าพบว่าตั้งครรภ์หลังจากเริ่มฉีด ให้หยุดฉีด และฉีดเข็มที่เหลือจนครบ 3 เข็ม ในช่วงหลังคลอด
 8. ถึงแม้ว่าจะฉีดวัคซีนแล้ว ยังต้องมารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเมื่อถึงวัยที่ควรตรวจคัดกรอง และให้มารับการตรวจคัดกรองตามคำแนะนำหรือนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขเช่นเดียวกับสตรีที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนเอชพีวี
 9. กลุ่มเป้าหมายที่สำคัญของการฉีดวัคซีนเอชพีวีคือ เด็กวัยแรกรุ่นและวัยรุ่นก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์หรือติดเชื้อเอชพีวี
 10. การฉีดวัคซีนเอชพีวีชนิด 9 สายพันธุ์ในสตรีที่เคยได้รับการฉีดวัคซีนเอชพีวีชนิด 4 สายพันธุ์มาก่อน มีความปลอดภัย กระตุ้นภูมิคุ้มกันได้สูง สามารถช่วยป้องกันการติดเชื้อและโรคที่เกิดจากเชื้อเอชพีวีสายพันธุ์ที่ 31, 33, 45, 52, 58 ได้มากขึ้น


 11. ศ.นพ.จตุพล ศรีสมบูรณ์
  ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์

กรุณากรอกคำค้น

Official Partners
iCheckTest
Roche