หอกระจายข่าวงานประชุมวิชาการต่าง ๆ
Written by admin
18 เมษายน 2561 15:36:50

งานประชุมวิชาการ interinstitute conference ครั้งที่ 125


ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ interinstitute conference ครั้งที่ 125

ในวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม  2561

เวลา 11.30 - 15.30 น.

ณ ห้อง Ballroom ชั้น 38 โรงแรมพลูแมน จี (สีลม) กรุงเทพฯ


หัวข้อในการประชุมมีการนำเสนอรายงานผู้ป่วย 2 ราย :

        จาก โรงพยาบาลราชวิถี  และ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์

กรุณากรอกคำค้น

Official Partners
iCheckTest
Roche