หอกระจายข่าวงานประชุมวิชาการต่าง ๆ
Written by TGCSThai Webmaster
26 ธันวาคม 2560 15:30:35

งานประชุมวิชาการ interinstitute conference ครั้งที่ 123


ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ interinstitute conference ครั้งที่ 123

ในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม  2561

เวลา 11.30 - 15.30 น.

ณ ห้องประชุมราชวิทยาลัยสูติฯ ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย กทม.


หัวข้อในการประชุมมีการนำเสนอรายงานผู้ป่วย 2 ราย :

        จาก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  และ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์

กรุณากรอกคำค้น

Official Partners
iCheckTest
Roche