ความรู้และวิชาการสำหรับประชาชนทั่วไป
Written by ผศ.นพ. รักชาย บุหงาชาติ
26 พฤศจิกายน 2560 13:36:14

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกขึ้นชื่อว่า มะเร็ง ดูเป็นโรคที่น่ากลัว แต่ไม่ไกลตัวนะครับ คุณผู้หญิงทุกคนถ้าใส่ใจดูแลตัวเองบ้าง เราก็จะปลอดภัยจากโรคนี้

          การตรวจคัดกรอง หมายถึง การตรวจหาโรคโดยที่โรคนั้นยังไม่แสดงอาการออกมา ส่วนมะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่พบในผู้หญิงไทย แม้จะไม่ใช่มะเร็งที่พบบ่อยที่สุด แต่หากเป็นแล้วก็จะทำให้ทุกข์ทรมาณและยุ่งยากในการรักษา สิ้นเปลืองทั้งเวลาและเงินทอง ข้อสำคัญ คนเจ็บตัวคือเรา ไม่ใช่คนอื่น

          การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก เป็นการตรวจภายในเพื่อค้นหาโรคมะเร็งที่ปากมดลูกก่อนที่จะเกิดเรื่องราวใหญ่โตตามมา อาการของมะเร็ง ได้แก่ การมีตกขาวปนเลือด หรือมีเลือดออกที่ไม่ใช่ประจำเดือน อาจจะออกตอนมีเพศสัมพันธ์หรือตอนใช้ชีวิตประจำวันก็ได้ เราไม่รอให้เกิดอาการนะครับ ตรวจก่อน เจอก่อน ชีวิตง่ายขึ้นเยอะครับ          การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน คุณผู้หญิงจะได้รับการตรวจภายใน จากนั้นแพทย์จะใช้ไม้หรือพลาสติกบางๆเก็บเซลที่ปากมดลูก ไม่ได้เจ็บปวดเลยนะครับ อาจจะอายหรือกลัวกันมากกว่า เซลที่ได้จากปากมดลูกก็จะถูกนำไปตรวจเพื่อหามะเร็งปากมดลูกโดยมีสองวิธีการใหญ่ๆคือ

          1. การตรวจเซลปากมดลูก แพทย์จะนำเซลที่ได้ไปส่องตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์เพื่อดูลักษณะของเซลว่า ผิดปกติหรือไม่ มากน้อยอย่างไร
               ค่าใช้จ่ายไม่เยอะครับ 200-1500 บาท อาจใช้เวลาตรวจนานหน่อยกว่าจะทราบผลประมาณ 1-4 สัปดาห์ หลังตรวจแพทย์ก็จะแจ้งผลการตรวจไปให้ทราบอีกครั้ง

          2. การตรวจหาไวรัส HPV เนื่องจากมะเร็งปากมดลูกเกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV ตัวไวรัส HPV เองมีสองกลุ่มคือ กลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำ กับ กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูก หากแพทย์ตรวจพบว่า ที่ปากมดลูกมีไวรัสความเสี่ยงสูง ก็มีโอกาสกลายเป็นมะเร็งปากมดลูกได้
               วิธีนี้สามารถตรวจได้เร็ว แม่นยำ ประมาณ 1-2 สัปดาห์ก็ทราบผล ค่าใช้จ่ายแพงกว่าหน่อย 1500-3000 บาท ไม่มากสำหรับชีวิต

          สำคัญที่ต้องไปตรวจครับ ตัดสินใจไปพบแพทย์ แจ้งว่าขอตรวจมะเร็งปากมดลูก แพทย์จะเลือกวิธีที่เหมาะสมให้คุณผู้หญิงเอง

          สาวโสดก็ตรวจได้นะครับ อายุ 35 ปีก็ควรไปตรวจซักครั้ง ส่วนคนไม่โสดที่มีเพศสัมพันธ์แล้ว ไปตรวจได้เลยครับ ไม่เกี่ยงอายุ ต้องตรวจซ้ำมั้ย ครั้งต่อไปเมื่อไร แพทย์ผู้ดูแลมีนัดให้เองครับ ข้อสำคัญ อย่าลืมรับผลตรวจด้วยนะครับ ระยะเวลาก็แล้วแต่วิธีการ          วันไปตรวจ เลือกเอาที่ว่างครับ ใช้เวลาตรวจไม่นาน 5-10 นาที ก็เสร็จแล้ว เอาวันที่เราไม่มีประจำเดือนนะครับ ห้ามสวนล้างช่องคลอดหรือเหน็บยาใดๆเข้าทางช่องคลอดก่อนตรวจหนึ่งวันและงดเพศสัมพันธ์คืนก่อนตรวจด้วย

          คงไม่อยากเป็นมะเร็งปากมดลูกกันนะครับ ตรวจได้ ป้องกันได้ พบก่อน รักษาก่อน สบายใจครับผศ.นพ. รักชาย บุหงาชาติ
ภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์

กรุณากรอกคำค้น

Official Partners
iCheckTest