หอกระจายข่าวงานประชุมวิชาการต่าง ๆ
Written by TGCSThai Webmaster
01 พฤศจิกายน 2560 08:04:10

งานประชุมวิชาการ interinstitute conference ครั้งที่ 122


ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ interinstitute conference ครั้งที่ 122

ในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน  2560

เวลา 11.30 - 15.30 น.

ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารศรีสวรินทิรา โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ


หัวข้อในการประชุมมีการนำเสนอรายงานผู้ป่วย 2 ราย :

        จาก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  และ 

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์

กรุณากรอกคำค้น

Official Partners
iCheckTest
Roche