หอกระจายข่าวงานประชุมวิชาการต่าง ๆ
Written by TGCSThai Webmaster
30 พฤษภาคม 2560 09:08:57

งานประชุมวิชาการ interinstitute conference ครั้งที่ 119


ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ interinstitute conference ครั้งที่ 119

ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน  2560

เวลา 11.30 - 15.30 น.

ณ ห้อง gallary 1-2 ชั้น 36  โรงแรมพลูแมน จี (สีลม) กรุงเทพฯ

หัวข้อในการประชุมมีการนำเสนอรายงานผู้ป่วย ราย :

        จาก คณะแพทยศาสตร์ ม.ลงขลานครินทร์ และ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 







ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์

กรุณากรอกคำค้น

Official Partners
iCheckTest