หอกระจายข่าวข่าวจากสมาคมถึงสมาชิก
Written by TGCSThai Webmaster
17 พฤษภาคม 2559 09:51:00

ศ.จตุพล ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ คณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาล Sardjito


วันที่ 4-6 พฤษภาคม 2559 ศ.จตุพล ศรีสมบูรณ์ ประธานชมรมคอลโปสโคปี และพยาธิสภาพปากมดลูกแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการชมรมฯ ได้เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง " Training Course on Colposcopy and LEEP Procedures in the Management of Abnormal Cervical Cancer Screening Results" ณ คณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลSardjito มหาวิทยาลัย Gadjah Mada เมือง ยอร์กจาการ์ต้า, ประเทศอินโดนิเซีย โดยมีวิทยากรรับเชิญอีก 2 ท่านคือ Dr. R. Sakaranarayanan  และ Dr.Quek Swee Chong หลักสูตรนี้ได้รับการสนับสนุน และความร่วมมือจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ประเทศไทย, International Agency for Research on Cancer, ชมรมคอลโปสโคปี และพยาธิสภาพปากมดลูกแห่งประเทศไทย และภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย Gadjah Madaค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์

กรุณากรอกคำค้น

Official Partners
iCheckTest
Roche