หอกระจายข่าวงานประชุมวิชาการต่าง ๆ
Written by admin
24 มกราคม 2562 10:49:25

งานประชุมวิชาการ interinstitute conference ครั้งที่ 129


ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ interinstitute conference ครั้งที่ 129

ในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม  2562

เวลา 11.30 - 15.30 น.

ณ ห้องสัมมนา 1 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย กทม.


นำเสนอรายงานผู้ป่วย 2 ราย :

        จาก คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่  และ โรงพยาบาลราชวิถี
ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์

กรุณากรอกคำค้น

Official Partners
iCheckTest
Roche