ความรู้และวิชาการสำหรับประชาชนทั่วไป

วิดีโอ เรื่อง รณรงค์ป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก

Written by -
03 กันยายน 2557 11:06:28

Current Guidelines for Cervical Cancer Screening

Written by -
05 มิถุนายน 2557 13:40:34

Treatment of CIN&AIS : The 2012 ASCCP Updated Consensus Guidelines

Written by -
04 มิถุนายน 2557 20:11:07

การดูแลรักษาผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกผิดปกติตามแนวทางที่เป็นฉันทามติและทันสมัยของ ASCCP 2012

Written by -
15 พฤษภาคม 2557 20:09:52

แนวทางการปฏิบัติของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

Written by -
15 พฤษภาคม 2557 16:03:46

การเก็บสิ่งส่งตรวจจากช่องคลอดด้วยตัวเองเพื่อตรวจหาเชื้อ HPV (Self-Collected HPV Testing)

Written by -
23 มีนาคม 2557 21:36:11

ขั้นตอนการดูเเลรักษาผลตรวจมะเร็งปากมดลูกผิดปกติ (Abnormal Pap smear)

Written by -
26 กันยายน 2556 16:53:52

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

Written by -
02 มกราคม 2556 10:36:54

มะเร็งปากมดลูก...ป้องกันได้…..ไม่ยาก!!

Written by -
20 ธันวาคม 2555 15:14:50
Showing Records 10 - 18 of 59
start  previous
    of 7   
next  end
Showing Records 10 - 18 of 59

ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์

กรุณากรอกคำค้น

Official Partners
iCheckTest
Roche