วารสาร/รูปภาพกิจกรรม

รายชื่อผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย วาระปี พ.ศ. 2561-2562

Written by Webmaster @ TGCSThai
19 กรกฏาคม 2560 09:01:31

Click Download หนังสือมอบฉันทะขอเชิญชวนสมาชิกสามัญฯ ลงสมัครรับเลือกตั้งหรือเสนอชื่อผู้เหมาะสม ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย วาระปี พ.ศ. 2561-2562 ( 1 มกร...

อ่านต่อ...

การประชุมวิชาการประจำปี 2560

Written by Webmaster @ TGCSThai
03 พฤษภาคม 2560 14:16:13

สมาคมมะเร็งนรีเวชไทยขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2560วันที่ 12-14 สิงหาคม 2560 (เสาร์-อาทิตย์-จันทร์)ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์ แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรีClick Download ใบลงทะเบียนแ...

อ่านต่อ...

งานประชุมวิชาการ Refresher course 2016

Written by Webmaster @ TGCSThai
28 มีนาคม 2559 14:54:47

มินิมาราธอน โครงการวิ่งด้วยใจให้น้องป้องกันมะเร็งปากมดลูก

Written by Webmaster @ TGCSThai
16 ตุลาคม 2558 10:53:34

วางพวงมาลา วันมหิดล, 24 กันยายน 2558

Written by Webmaster @ TGCSThai
16 ตุลาคม 2558 10:48:10

ประชุมวิชาการ Refresher course 2015

Written by Webmaster @ TGCSThai
02 เมษายน 2558 15:42:25

กิจกรรม "ร่วมใจต้านภัยมะเร็งสตรี Globe-athon 2014"

Written by Webmaster @ TGCSThai
02 ตุลาคม 2557 10:10:09

วางพวงมาลา วันมหิดล, 24 กันยายน 2557

Written by Webmaster @ TGCSThai
24 กันยายน 2557 10:53:06

ประชุมวิชาการ Refresher course 2014 และการประชุมวิชาการ inter-institute conference ครั้งที่ 100

Written by Webmaster @ TGCSThai
24 มีนาคม 2557 14:49:12

ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์

กรุณากรอกคำค้น

Official Partners