งานประชุมวิชาการต่าง ๆ

งานประชุมวิชาการ interinstitute conference ครั้งที่ 120

Written by Webmaster @ TGCSThai
30 พฤษภาคม 2560 09:12:53

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ interinstitute conference ครั้งที่ 120ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม  2560เวลา 11.30 - 15.30 น.ณ ห้อง Tanjong Pagar ชั้น 8 โรงแรม อมรา&nb...

อ่านต่อ...

งานประชุมวิชาการ interinstitute conference ครั้งที่ 119

Written by Webmaster @ TGCSThai
30 พฤษภาคม 2560 09:08:57

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ interinstitute conference ครั้งที่ 119ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน  2560เวลา 11.30 - 15.30 น.ณ ห้อง gallary 1-2 ชั้น 36  โรงแรมพลูแ...

อ่านต่อ...

งานประชุมวิชาการ interinstitute conference ครั้งที่ 116

Written by Webmaster @ TGCSThai
26 ตุลาคม 2559 15:12:57

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ interinstitute conference ครั้งที่ 116ในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559เวลา 11.30 - 15.30 น.ณ ห้องเรียน ๘๐๑/๓B ตึก อปร. ชั้น ๘ คณะแพทยศาสตร์...

อ่านต่อ...


ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์

กรุณากรอกคำค้น

Official Partners